nah cafe
nah cafe Wilma Lieftink

Samen Sterk is bij NAH café in Ede

woensdag 12 april 2023 19:00 t/m 21:00

Esther van de Sande , oefentherapeut bij praktijk “Praktijk voor gezond bewegen” komt vertellen over sportvereniging Samen Sterk, voor mensen met een CVA.

Zij begeleidt deze groep in de oefenzaal van Groot Klimmendaal in ziekenhuis De Gelderse Vallei.

Hierna is er nog tijd om met koffie en thee gezellig na te praten.

Wilt u/je hierbij aanwezig zijn, stuurt u/je een mail naar nahcafe.ede@gmail.com.

Locatie