Woetstok 2019. Brickhouse de Tributeband Lionel Richie.
Woetstok 2019. Brickhouse de Tributeband Lionel Richie. Cees Beumer

Afgelasting Woetstok pijnlijk besluit

Overig

Bij sommigen ontstonden er al twijfels 

WAGENINGEN Met veel pijn in het hart moest de projectgroep Woetstok Wageningen op het laatste moment het besluit nemen om muziekfestival Woetstok op 11 september 2021 niet door te laten gaan. De afgelasting was een moeilijke beslissing die pas na een intensief proces van wikken en wegen werd genomen.

Peter van Herpen

Mirjam Hack en Jan Vogels maken deel uit van de projectgroep Woetstok Wageningen. “Uiteindelijk moesten we de knoop doorhakken,” zegt Mirjam. “Verschillende leden van de projectgroep kregen steeds meer twijfels of het muziekfestival onder deze bijzondere omstandigheden met coronamaatregelen nog wel door kon gaan.” 

In de huidige situatie, volgens het beleid dat het kabinet half augustus vaststelde, zou Woetstok maximaal 750 bezoekers mogen toelaten in het Torckpark en zou een toelatingscontrole aan de ingang nodig zijn.“Met name het maximale aantal van 750 bezoekers maakte het moeilijk voor ons.” legt Jan uit. “We hadden onze plannen afgesteld op circa 1500 bezoekers. Dan konden we met behulp van de gemeente de organisatie financieel rond krijgen. Maar dan ontkwamen we er al niet aan om entreegeld te gaan vragen. En dat gaat eigenlijk in tegen de doelstelling van Woetstok: een muziekfestival voor en van de Wageningers.”

Er was half augustus een vergadering met alle leden van de projectgroep. “De meerderheid was toen nog voor doorgaan,” aldus Jan. “Maar bij sommigen ontstonden er al twijfels.” De vrees begon te groeien dat er weerstand zou ontstaan onder enerzijds het publiek en anderzijds bij de deelnemende muzikanten. Er zouden bijvoorbeeld conflicten kunnen ontstaan bij de ingang tot het festivalterrein. Het zou een heel ander Woetstok worden dan wat Wageningers gewend waren uit voorgaande jaren.

 “Desondanks wilde een meerderheid van de projectgroep op dat moment nog altijd doorgaan,” zegt Jan. “We hebben de bands en muzikanten op de hoogte gebracht. Coronatesten moesten ook bij de muzikanten plaatsvinden of ze moesten vaccinatie kunnen aantonen.” Toen vernam de projectgroep dat twee bands zouden afhaken. “In beide bands was er een muzikant die moeite had met het coronabeleid zoals ons dat door de overheid was opgelegd,’’ legt Mirjam uit. “Maar ook onder de vrijwilligers waren er mensen die er moeite mee hadden.” Er waren bedenkingen bij de haalbaarheid van daadwerkelijke controle op coronatesten of vaccinatie.
“Dat hoorden we allemaal pas op het laatste moment,” zegt Mirjam. “Al bij al besloten we uiteindelijk om de knoop door te hakken. Dit was niet meer in overeenstemming met de doelstelling van Woetstok: een festival voor en door Wageningers.

Een festival waar iedereen blij van moet worden.” Er was geen meerderheid binnen de projectgroep meer die vond dat Woetstok in 2021 nog door kon gaan. “Ook voor de deelnemende bandjes was dit een pijnlijk besluit,’’ vult Jan aan. “Sommigen waren al bijna anderhalf jaar bezig met het voorbereiden van hun optreden. En uiteindelijk gaat het nu niet door.”

Toch hebben Mirjam en Jan voor hen nog een kleine troost. “We hebben de muzikanten aangeboden om in Loburg op te treden zodra de coronamaatregel van anderhalve meter afstand vervalt. Bovendien zetten we vol goede moed in op Woetstok in 2022. We beginnen binnenkort al met de voorbereidingen daarvoor.”

advertentie
advertentie