Martijntje Smits geeft lezing.jpg
Martijntje Smits geeft lezing.jpg Martijntjesmits.nl

Smart City, zegen én vloek? 28 september zaal Loburg

21 september 2022 om 20:58 Overig Deel je nieuws

Smart City, zegen en vloek?

Smart lantaarnpalen, 5G, smartphones. Het aanbod van technologische toepassingen, die het leven veraangenamen of de werklast verlichten, neemt een steeds hogere vlucht.  Maar wat betekent dit voor het behoud van menselijke waarden, zoals privacy, gezondheid en autonomie? Welke keuzes willen we maken? Drie sprekers nemen ons op woensdagavond 28 september mee in de vraag: Smart City, in wat voor technologische cultuur willen we leven? Deze avond is een initiatief van Stralings Bewust Wageningen (SBW).

Een steeds grotere inbreuk op de privacy; toename van aspecifieke klachten ten gevolge van straling, zoals b.v. tinnitus, slapeloosheid, concentratieproblemen; het afstaan van onze autonomie aan de industrie bij de inrichting van onze toekomstige stad. 

Worden deze lasten wel voldoende meegenomen bij politieke keuzes over bijvoorbeeld 5G-masten of Smart lantaarnpalen? En hoe raakt de burger meer betrokken bij de waarborging en het behoud van de menselijke waarden?

Bestuurders en burgers moeten elkaar de hand reiken in het waarborgen van deze waarden. Daarom zijn we verheugd dat de Gemeenteraad van Wageningen op 30 mei jl. unaniem een motie heeft aangenomen. Als belangrijkste wordt hierin genoemd voorlopig af te zien van verdere uitrol van Smart infrastructuur i.v.m. data verzameling en de privacy.

Een goed uitgangspunt voor verdere discussie op 28 september met de volgende sprekers:

Carolien Schooneveld, van Schooneveld Advies, adviseur van mensen met Electrostress, zal ingaan op de nadelige gevolgen van zenderstraling, binnenshuis én in de openbare ruimte. En staat stil bij de resultaten van het onderzoek naar de belasting van elektromagnetische velden (EMV) in Wageningen.

Martijntje Smits, techniekfilosoof en ingenieur, stelt vast dat er geen politieke agenda meer is van de technologie:  ‘Hoe kunnen we de instanties en democratische processen, apparaten en systemen zo inrichten dat die waarden, zoals privacy, gezondheid, autonomie, tot hun recht komen?’ 

Carlo Fiscalini, jurist, raadslid in Zeist en medeoprichter van Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit, vertelt hoe gemeenten een politieke agenda op dit terrein kunnen ontwikkelen en burgerparticipatie kunnen stimuleren.

Inwoners, raadsleden en bestuurders van Wageningen zijn van harte uitgenodigd. Wat SBW betreft wordt het een dynamische avond van uitwisseling en bewustwording. Onze bedoeling is dat we als inwoners en gemeente met de uitkomsten van deze avond verder op weg gaan.

Wanneer: 28 september 19.30 - 22.00, inloop met gratis koffie/thee vanaf 19.00 uur   

Waar:  Loburg, Molenstraat 6, Wageningen. Toegang: gratis                                          

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie