[aangeboden door pricewise.nl] Meer vraag naar goedkopere huur in Wageningen


Foto:
aangeboden door pricewise.nl

Meer vraag naar goedkopere huur in Wageningen

Sociale huurwoningen vallen officieel onder een maximale maandhuur van 710 euro. De directeur van De Woningstichting ziet echter al langere tijd dat er voornamelijk een grote behoefte bestaat aan woningen met een maximale huur van 630 euro. Tot dat bedrag kunnen namelijk veel mensen aanspraak maken op een huurtoeslag. Deze toeslag heeft een groot deel van de Wageningers hard nodig.

Sociale huur en middenhuur

Van de provincie mag Wageningen nog 1.300 woningen bouwen tot 2029. Hiervan moeten 300 tot 400 woningen in de sociale huursector vallen. Deze aantallen zijn hard nodig. De gemeente wilt ongeveer eenzelfde aantal woningen in de middenhuur bouwen, waarvoor de maandelijkse huur tot 950 euro bedraagt. Ook in de middenhuur is de vraag groot. Het gaat hier voornamelijk om mensen die niet (langer) in een sociale huurwoning mogen wonen, maar ook nog geen woning kunnen kopen. De komst van Imec en Unilever heeft gevolgen voor de vraag naar woningen en hebben mede aanleiding gegeven tot heronderhandelingen met de provincie over het aantal te bouwen woningen.

Ook groter aanbod goedkope koopwoningen

Het voornaamste doel van het college van burgemeester en wethouders is om ouderen, jongeren en starters aan een woning te helpen. Er is al overleg geweest met de projectontwikkelaars, die zich momenteel juist op de duurdere koopwoningen richten van meer dan 400.000 euro. Het college wil ontwikkelaars verplichten om 30 procent van de woningen in ieder nieuw bouwplan te reserveren voor sociale huur, zoals te zien bij de instemming gebiedsvisie Dorschkamp. Daarnaast moeten er ook goedkopere alternatieven komen om te kopen, want niet alleen de vraag naar goedkope huurwoningen is groot. Er zijn veel Wageningers die graag een woning willen kopen, maar er op deze verhitte markt niet tussenkomen. Onder goedkope koopwoningen worden huizen tot 360.000 euro bedoeld. Van alle nieuwe koopwoningen moet dan 40 procent tussen de 220.000 en 360.000 kosten en een kwart van dat aantal moet in het goedkoopste segment vallen, tussen de 220.000 tot 290.000 euro. Nog steeds prijzig, maar dergelijke nieuwe woningen zijn vaak erg energiezuinig. Al blijft energie vergelijken altijd verstandig.

Belastingkorting aangevraagd

Woningstichting Wageningen heeft samen met de gemeente Wageningen 1,3 miljoen belastingkorting aangevraagd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen en bestaande huizen te verduurzamen. Door aanspraak te maken op de zogeheten Regeling Vermindering Verhuurdersheffing, kan de woningcorporatie een forse belastingkorting krijgen. Het gaat om een bedrag van 25.000 euro per woning, verrekend over 50 jaar. Het is nog even afwachten of Woningstichting Wageningen de gewenste korting van 1,3 miljoen daadwerkelijk gaat krijgen, omdat er veel aanvragen zijn gedaan. Het kabinet liet wel weten dat het extra geld vrij gaat maken voor de korting op de verhuurdersheffing, omdat er zoveel animo is. In eerste instantie was er 1 miljard euro beschikbaar. Dit wil het kabinet verhogen tot 2,6 miljard.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden