Foto:

Gedeputeerde Staten kiezen voor Alternatief Bestaande Route

Gedeputeerde Staten (GS) kiezen voor het verbreden van de Mansholtlaan/Nijenoord Allee in combinatie met onderdoorgang voor auto’s ter hoogte van de kruising met de Churchillweg/Bornesteeg. Deze combinatie zorgt voor een betere doorstroming en dus een beter bereikbaar Wageningen. Bovendien voldoet deze combinatie als beste aan de provinciale doelen voor bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu.

We hebben alle varianten zorgvuldige bekeken op het verbeteren van de bereikbaarheid en milieueffecten en getoetst aan ons beleid. Daarbij hebben we ook de adviezen betrokken. Alles afwegende leidt dat tot onze keuze voor het ABR in combinatie met de onderdoorgang. Ik realiseer me dat deze keuze voor de bewoners van Roghorst en Tarthorst een teleurstelling is. Bij het uitwerken van het ABR houden we waar mogelijk rekening met aandachtspunten die door hen zijn benoemd”, aldus gedeputeerde Christianne van der Wal. 

Gebruik bestaande infrastructuur

Het Alternatief Bestaande Route (ABR) gaat uit van het beter benutten van bestaande infrastructuur. Het is de meest duurzame oplossing met de minste impact op landschap en natuur. Daarnaast heeft de keuze van het ABR het breedst mogelijke draagvlak op basis van alle adviezen die zijn uitgebracht.

Onderdoorgang auto’s Nijenoord Allee

Fietsers hebben het nu al moeilijk bij het oversteken van de Nijenoord Allee ter hoogte van de Churchillweg-Bornsesteeg. Daarom geven veel adviezen aan dat als onderdeel van het ABR deze kruising om een ongelijkvloerse oplossing vraagt. Door het doorgaande autoverkeer van de Nijenoord Allee onder het kruispunt Churchillweg-Bornsesteeg door te leiden , worden de kruisende verkeersstromen van elkaar gescheiden. Hierdoor rijden zij beide beter en vermindert de overlast door optrekken en afremmen van (vracht)auto’s. Tegelijkertijd blijven omliggende woonwijken en sportaccommodaties bereikbaar. Zo verbetert het oversteken van fietsers én het doorstromen van het verkeer.

Vervolgstappen

Provincie Gelderland werkt vervolgens samen met omwonenden en andere belangstellenden het ontwerp en inrichting van de weg verder uit. Daarin kijkt de provincie ook naar oplossingen om de effecten van het ABR op de omgeving te verzachten of te voorkomen. Dit najaar wordt daarvoor een ontwerpatelier georganiseerd. Begin 2021 start de procedure voor het inpassingsplan. Naar verwachting is er eind 2021 een vastgesteld inpassingsplan, zodat tussen 2022 en 2024 de schop in de grond kan. Dat betekent dat de openstelling van de weg rond 2023-2025 is.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de website https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl . Op de speciale pagina Voorkeursvariant zijn onder andere de GS Notitie voorkeursvariant, alle gevraagde adviezen en de provinciale reacties op de adviezen te vinden. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden