<p>Aanleg van onderdoorgang op kruising Nijenoord Allee/Churchillweg. (foto: Johan Mulder)</p>

Aanleg van onderdoorgang op kruising Nijenoord Allee/Churchillweg. (foto: Johan Mulder)

(Foto: )

Begroten in onzekere tijden

Het is lastig om in deze onzekere tijden van corona crisis een afgewogen gemeentelijke programmabegroting te maken. Toch zette de gemeenteraad een eerste stap door de Programmabegroting 2021-2024 versie 1 vast te stellen.

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – De situatie vraagt om herijking van koers en ambities in het beleid tussen 2021 en 2024. Het proces Nieuwe Toekomst speelt hierbij een belangrijke rol. De afstemmingsgesprekken zijn opgestart.

De begroting wordt gefaseerd opgesteld. Begrotingsversie 1 is een voorlopige begroting met zeer beperkte beleidswijzigingen. Het lopende beleid kan hiermee uitgevoerd worden. Deze ‘beleidsarme’ versie 1 werd maandag behandeld. In traject Nieuwe Toekomst wordt onderzocht hoe beleid en ambities kunnen worden bijgesteld. Uiteindelijk moet dit de ‘begroting 2021-2024 versie 2’ opleveren.
Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten niet slechter uit de crisis mogen komen dan ze erin zijn gegaan en streeft naar compensatie voor ‘incidentele’ financiële effecten. De middelen die Wageningen krijgt voor uitvoering van de taken binnen het Sociaal Domein (met name Jeugdzorg en WMO) zijn structureel niet toereikend.

Goed nieuws kwam vanuit de provincie. Gedeputeerde Staten Gelderland stemt in met het Wagenings voorstel om de stad beter bereikbaar te maken (voorkeursvariant Alternatief Bestaande Route) door aanpassing van de bestaande route via Nijenoord Allee en Mansholtlaan, inclusief de aanleg van een ‘onderdoorgang’ op de kruising Churchillweg/Nijenoord Allee. Op de kruising komt een ongelijkvloerse oversteek, zodat fietsers vanaf de Churchillweg de autoweg Nijenoord Allee kunnen oversteken en het autoverkeer tegelijk op de Nijenoord Allee zonder obstakel kan doorrijden.

De provincie betaalt mee aan de projectkosten, inclusief de meerkosten voor de onderdoorgang. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten bij inpassing in de omgeving en (verzachtende) maatregelen rond geluidsoverlast en ontsluiting van de woonwijken Tarthorst en Roghorst. Daarvoor is in de gemeentebegroting een budget gereserveerd van circa 4,25 miljoen euro. Een amendement werd aangenomen over trapsgewijze compensatie bij de te verwachten hogere afvalstoffenheffing. Voor het belastingjaar 2021 zal van de tarieven voor rioolheffing 78 procent worden geïnd. In 2021 komt er een onvermijdelijke stijging van de afvalstoffenheffing van gemiddeld 36 euro per huishouden als gevolg van hogere kosten bij Afvalcombinatie De Vallei. Voor meerpersoonshuishoudens is de stijging nog hoger. De compensatie rioolheffing wil de hogere kostenlast trapsgewijs laten verlopen voor mensen met een kleine beurs.

“De begroting wordt gefaseerd opgesteld.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden