Extra geld voor mkb-bedrijven in Regio Foodvalley


Foto: APA FOTO SJEF PRINS

Extra geld voor mkb-bedrijven in Regio Foodvalley

REGIO - Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer heeft vandaag de MKB-deal online ondertekend, samen met Maud Hulshof, die verantwoordelijk is voor het thema Economie in Regio Foodvalley. Regio Foodvalley ontvangt 375.000 euro voor een periode van drie jaar van het ministerie van Economische Zaken. Met deze extra financiële middelen krijgen regionale initiatieven en projecten die de mkb bedrijven sterker maken een extra impuls. Regio Foodvalley heeft, in samenwerking met een groot aantal partijen uit het bedrijfsleven en onderwijs in de regio, de MKB-deal ingediend.

Hiermee zet Regio Foodvalley zich in op het verduurzamen, versterken en verbinden van de initiatieven die er in de regio zijn. De kracht van de regio zit in het verbinden van ervaring, kennis en innovatie. Een voorbeeld van een lokaal initiatief is NEON, een netwerk voor en door agrofood ondernemers dat ontstaan is in Ede. Met de MKB-deal kan Regio Foodvalley het NEON-netwerk regionaal verbreden, waardoor er een groter effect ontstaat.

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op het bedrijfsleven gehad. De crisis heeft onder andere inzichtelijk gemaakt hoe afhankelijk Nederlandse mkb-bedrijven van andere landen zijn. Sommige productieprocessen zijn daardoor stil komen te liggen. Door de ketens te verkorten worden lokale ondernemers gesteund en gaan bedrijven minder grondstoffen gebruiken. Het project 'Living Lab Regio Foodvalley Circulair' gaat met het extra geld innovatieve ketenprojecten realiseren. De ideeën die er nu al zijn, worden omgezet in businesscases en concrete projectvoorstellen.

Met de MKB-deal worden Human Capital initiatieven in de regio meer aan elkaar verbonden en versterkt. Het gezamenlijk benaderen van bepaalde doelgroepen (zoals schoolverlaters en zij-instromers), een effectieve doorverwijzing naar de verschillende initiatieven en een heldere propositie richting de mkb-ondernemers versterkt de samenwerking. Door heldere communicatie over de verschillende initiatieven wordt een bredere groep ondernemers bereikt. Het gaat hier om de regionale mkb-initiatieven Barneveld Tomorrow, Food Academy Nijkerk, Living Lab Digitalisering, Barneveldse Techniek Opleiding en ICT Campus.

Kijk voor meer informatie over projecten van Regio Foodvalley op www.regiofoodvalley.nl/mkbdeal.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden