Wethouder Anne Janssen: “Ik kijk er enorm naar uit om mensen weer persoonlijk te ontmoeten”


Foto:

Wethouder Anne Janssen: “Ik kijk er enorm naar uit om mensen weer persoonlijk te ontmoeten”

Wethouder Anne Janssen is diep geraakt door deze tweede lockdown “Ik vind het zo heftig om te zien wat er met onze mooie stad gebeurt. De horeca en de meeste winkels dicht. Geen mens op straat en bij het theater, de bioscoop en het museum is de deur op slot. En als je dan de verhalen hoort van de ondernemers bij wie het water aan de lippen staat, kunstenaars die geen werk hebben, ouderen bij wie vrijwel niemand op bezoek komt, kinderen die niet meer mee kunnen op school, jongeren die zich kapot vervelen, studenten die geïsoleerd raken.


WAGENINGEN - anssen ziet ook dat juist de mensen die het al moeilijk hadden ook degenen zijn die de meeste last van de coronacrisis hebben. “Dat maakt het extra zuur. Ik maak me zorgen over de verschillen die ontstaan en alleen maar groter dreigen te worden. Het maakt nogal wat uit of je een baan hebt of niet. Of je riant woont in een huis met een tuin, of met een aantal kinderen op een flatje. Of je je kinderen kunt helpen met digitale thuislessen of dat je daar de tijd of de spullen niet voor hebt. Dat baart me echt zorgen.”


Toekomst

Janssen wil echter niet gaan somberen. “Dat brengt ons niet verder. Daarom wil ik waar ik kan mijn steentje bijdragen door te kijken welke goede dingen we als gemeente juist wel kunnen doen. Door mee te denken, creatief te zijn en na te denken over de toekomst na corona: de periode van herstel.


Persoonlijk contact

In deze periode mist Janssen daarbij wel het contact met de mensen in de stad. “Ik ging altijd heel graag de wijk in om met mensen te praten. Dan hoor je namelijk echt wat er speelt. Dat helpt enorm bij het nemen van beslissingen. Nu hebben we wel allerlei digitale ontmoetingen en inspraakavonden, maar dat haalt het toch niet bij persoonlijk contact. Ik kijk erg uit naar de dag waarop dat weer mogelijk is.”


Oplossen
overlast

Janssen ziet dat de coronacrisis overal negatieve gevolgen heeft. Ook op het gebied van wonen. “Er waren in de zomer meer meldingen van overlast. Nu veel meer mensen thuiswerken en de kinderen niet naar school kunnen, lopen de spanningen weer op. Samen met de politie, Solidez en de Woningstichting pakken wij dit aan en zoeken we naar een oplossing. Via bijvoorbeeld Buurtbemiddeling.”
Extra woningenEn dan is er nog het tekort aan woonruimte. Corona heeft nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk het is een fijn (t)huis te hebben. Volgens Janssen zijn er volop plannen voor nieuwbouw, maar dreigt ook daar vertraging. “Doordat het lastiger is om inspraakavonden te organiseren, kunnen processen soms langer duren. We proberen dat met alle macht te voorkomen. Want het is absoluut noodzakelijk dat er meer woningen komen in de stad. Volgens de laatste planningen moeten er tot 2040 3.500 woningen bijgebouwd worden. En wat ons betreft worden dat betaalbare woningen, zowel koop als sociale huur. Voor dit jaar zijn er 185 gepland in het voormalige stadskantoor op de Stadsbrink, het laatste deel van Torckdael en op Kortenoord. Op Kortenoord komt voor de eerste fase 80% van de nieuwe bewoners uit Wageningen zelf . Dat is goed voor de doorstroming, want hun oude huis komt dan weer vrij voor nieuwe bewoners.”


Denktank studentenhuisvesting

De crisis leidt volgens Janssen ook tot verschuivingen en nieuwe kansen. “Samen met Idealis en de WUR hebben we een Denktank studentenhuisvesting opgericht. Wat betekent de crisis voor de behoefte aan studentenwoningen? Hoe kunnen we op een andere manier bouwen, zodat studenten elkaar meer ontmoeten? En welke mogelijke verschuivingen zien we op de Wageningse woningmarkt, als de tekorten voor senioren, starters en gezinnen toenemen, maar die voor studenten juist afnemen? We moeten daar nu naar kijken, want dat de wereld verandert door de coronacrisis staat vast.”


Films en concerten

Waar Janssen erg naar uitkijkt, is de herstart van culturele activiteiten. “Wat hebben we afgelopen zomer genoten van de films en concerten in het Torckpark, het horecaplein bij Junushoff en Montmartre aan de Rijn. Ik heb grote waardering voor de cultuurmakers die opstonden en dit samen met de ondernemers in korte tijd regelden. We zijn nu samen met ze ook weer van alles aan het voorbereiden. Zodat niets ze straks in de weg staat als de maatregelen versoepeld worden.


Wederopbloei

“Cultuur is zuurstof voor de geest roep ik al jaren. Maar nu ervaren we ook echt hoe het is om zonder die zuurstof te leven. Samen met het Rijk en de provincie willen we dan ook investeren in de cultuursector en zo zorgen voor een wederopbloei. Er is ons veel aan gelegen dat alles wat we hebben opgebouwd in de afgelopen jaren kan blijven. Organisaties als Junushoff, de Wilde Wereld, de Grote Kerk en Museum De Casteelse Poort verdienen alle mogelijke steun.”


Genieten

Maar minstens zo belangrijk vindt Janssen de amateurkunst. “Honderden mensen beleven daar intens veel plezier aan en zij laten op hun beurt anderen daar weer van meegenieten. Denk bijvoorbeeld aan Musicalvereniging Sempre Sereno, het koor Punt Uit, de theatermakers van Lens. En zo zijn er tientallen grotere en kleinere verenigingen die het nu moeilijk hebben. Zij missen hun vaste repetities en sommige hebben ook financiële problemen. We werken nu aan een compensatieregeling, zodat ze overeind blijven en iedereen zijn of haar talent straks weer kan ontwikkelen.”


Kindercultuurcarrousel

Janssen ziet ook graag dat kinderen zo snel mogelijk weer creatief bezig kunnen zijn. “Gelukkig hebben we de activiteiten voor kwetsbare kinderen behouden. Maar ik gun het alle kinderen om met cultuur aan de slag te gaan. De kindercultuurzomer was afgelopen jaar een succes. Workshops als rap, dance en goochelen waren populair. De komende maanden willen we dat meer kinderen kunnen meedoen, juist nu de coronacrisis langer duurt, is ontspanning nodig. Samen met de Huizen van de Wijk van Solidez komt er een ‘kindercultuurcarrousel’ met allerlei leuke culturele workshops voor alle jongeren tot 18 jaar.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden