“Provincie veranderde halverwege de spelregels”


De bewoners zijn verbaasd dat er opeens budget is voor een ongelijkvloerse kruising bij de Churchillweg en de Bornsesteeg. (foto: Kees Stap)
De bewoners zijn verbaasd dat er opeens budget is voor een ongelijkvloerse kruising bij de Churchillweg en de Bornsesteeg. (foto: Kees Stap)

“Provincie veranderde halverwege de spelregels”

De bewonersverenigingen van de Roghorst, de Tarthorst en de Diedenweg en de belangengroep ‘Groene Rondweg biedt uitweg’ verwijten de provincie Gelderland onbehoorlijk bestuur. Ze vinden dat de provincie tijdens het proces over de bereikbaarheid van Wageningen halverwege de spelregels heeft veranderd. In een brief aan de provincie delen zij mee desnoods tot aan de Raad van State in beroep te gaan.

Door Kees Stap

Wageningen - De onvrede van de bewoners is volgens Frank Hoeberichts van de Belangenvereniging Bewoners Roghorst niet veroorzaakt door het kiezen voor het opwaarderen van de bestaande route langs de Nijenoord Allee. “Daarmee waren we wel onaangenaam verrast, maar bij een democratisch besluit hadden wij ons neergelegd. Maar de door de provincie gekozen opwaardering is een totaal andere variant dan degene die ons tijdens het inspraakproces is voorgesteld. Tevens ontbreekt het aan juiste cijfers rond grondwater, geluidsoverlast, fijnstof, trillingen, impact op gezondheid van aanwonenden en flora en fauna. Dit alles terwijl er in het voorgaande proces nadrukkelijk werd gesteld dat er uitsluitend gekozen kon worden uit bestaande varianten en passend binnen de gestelde financiële kaders. Nu blijkt er opeens budget te zijn voor een ongelijkvloerse kruising bij de Churchillweg en de Bornsesteeg.”

Hoeberichts stelt dat er met dit extra budget ook mogelijkheden waren om de Campusroute in te richten op een manier die voor de meeste partijen acceptabel zou zijn. “Te denken valt aan een verdiepte aanleg langs de Dijkgraaf, waarbij de overlast voor omwonenden vermindert (lagere geluidsoverlast), natuur in stand blijft (minder te kappen bomen) en de WUR minder verlies van proefvelden ondervindt.”

De bewonersverenigingen roepen de provincie op om hun keuze te heroverwegen. Om de vaart toch in het proces te houden, adviseren zij wel om alvast de Mansholtlaan aan te pakken en de westelijke ontsluiting van de Campus bij de Dijkgraaf te regelen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden