<p>Plannen voor extra woningbouw op locatie Churchillweg/Spelstraat.</p>

Plannen voor extra woningbouw op locatie Churchillweg/Spelstraat.

(Foto: Johan Mulder)

Nieuwe woningen in plan Churchillweg/Spelstraat

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat het stedenbouwkundig plan voor Churchillweg/Spelstraat past binnen de ruimtelijke uitgangspunten die zijn vastgelegd in de Gebiedsvisie Olympiahal en omgeving.

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – De ontwikkelaar en eigenaar van Spelstraat 2-4, Churchillweg 21-27, Churchillweg 31-33 en Harnjesweg 40a heeft een stedenbouwkundig plan ingediend voor deze vier locaties. Er worden 90 woningen gebouwd. Het worden twee- en driekamer appartementen voor het betaalbare tot middeldure huursegment, waarvan minimaal 30 procent sociale huurwoningen en minimaal 30 procent middelbare huurwoningen. Vanwege de grote woningbehoefte in Wageningen zijn er al geruime tijd plannen om locatie Churchillweg/Spelstraat te ontwikkelen. Sinds de verplaatsing van Intersport Winners is ruimte ontstaan voor woningbouw. Als toekomstige bewoners wordt gedacht aan starters op de woningmarkt en ouderen die kleiner willen wonen.

In de Gebiedsvisie Olympiahal en omgeving zijn specifieke ruimtelijke eisen voor dit gebied vastgelegd. De nieuwbouw moet leiden tot wonen in een wijk met een dorpskarakter. De meningen onder buurtbewoners zijn verdeeld of dit uiteindelijk ook gelukt is. Ook had men bedenkingen bij de hoogte van de nieuwbouw en het massale bouwvolume.

Een meerderheid in de raad is vooral blij dat met de extra woningbouw tegemoet wordt gekomen aan de grote woningbehoefte in Wageningen. Zorgen waren er over het (grote) aantal nieuwbouwwoningen in een klein gebied. Sommigen vinden dat de uiterste grenzen zijn opgezocht van wat aan maximaal bouwvolume aanvaardbaar is. Ze vragen zich af of dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk.

In de raadsvergadering wilden GroenLinks en ChristenUnie een amendement indienen voor meer aandacht voor vergroening bij de verdere inrichting van deze wijk, die nu al veel last heeft van hittestress bij warm weer. De stadsecoloog moet daarbij een belangrijke rol krijgen. Wethouder Anne Janssen legde uit dat ‘vergroening’ meegenomen wordt in de verdere uitwerking van het plan. Daarmee namen de indieners van het amendement genoegen en ze trokken het amendement in.

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de raad in met het stedenbouwkundig plan. GroenLinks stemde tegen omdat ze het nieuwe bouwvolume te massaal blijft vinden, ondanks de aanpassingen. CU stemde tegen vanwege zorgen over het participatieproces, waarin de bevolking betrokken wordt bij de verdere uitwerking.

Een meerderheid van de gemeenteraad vond het belang van tegemoetkoming aan de woningbehoefte zwaarder wegen en stemde in met het stedenbouwkundig plan. De ontwikkelaar gaat het nu verder uitwerken in overleg met de gemeente. Uiteindelijk moet een en ander worden vastgelegd in een bestemmingsplan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden