<p>Acht partners zetten samen schouders onder gebiedsontwikkeling Grebbedijk.</p>

Acht partners zetten samen schouders onder gebiedsontwikkeling Grebbedijk.

‘De Grebbedijk verrijkt’

De volgende fase van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk is gestart. De acht partners hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend en introduceren de nieuwe slogan ‘de Grebbedijk verrijkt’. Hiermee bevestigen de partijen hun ambitie om het huidige voorkeursalternatief voor de versterking van de Grebbedijk en de herinrichting van het omliggende gebied gezamenlijk verder uit te werken tot een definitief ontwerp.

WAGENINGEN - Heemraad Patrick Gaynor van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘‘Vanaf de start is de gebiedsontwikkeling Grebbedijk benaderd als een kans om meerdere opgaven gelijktijdig aan te pakken. Daarbij werken we intensief samen met de acht partners.

De Grebbedijk beschermt de 250.000 inwoners tegen hoogwater. 

 Die samenwerking zetten we nu onverminderd voort. Met als doel om de Grebbedijk waterveilig te maken en de omgeving te verrijken.”

De komende jaren werken de partijen het voorkeursalternatief uit de verkenningsfase samen verder uit tot een definitief ontwerp. In deze fase kunnen belanghebbenden meedenken over dillema’s en oplossingen. In het ontwerp zal de samenhang tussen de verschillende aspecten gewaarborgd blijven. Zo wordt onder andere onderzocht of de bredere, getrapte kruin gebruikt kan worden om verkeersstromen te scheiden en de verkeersveiligheid te verbeteren. En ze onderzoeken of het aanleggen van een waterplas haalbaar is. 

De projectpartners verwachten dat het voorlopig ontwerp eind 2023 ter inzage ligt. Voor belanghebbenden is het dan mogelijk om een zienswijze in te dienen. Na goedkeuring, voeren de projectpartners het definitieve plan ook samen uit.

De Grebbedijk beschermt de 250.000 inwoners van de Gelderse Vallei tegen hoogwater. Ook in de toekomst moet de dijk veiligheid bieden. Daarom moet de dijk worden verbeterd. De verbetering van de dijk is een kans om tegelijk het omliggende gebied aan te pakken. Zoals het versterken van de natuur en zorgen dat mensen en dieren graag in de omgeving komen.

De provincies Gelderland en Utrecht, de gemeenten Rhenen en Wageningen, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en waterschap Vallei en Veluwe werken daarom samen met omwonenden en andere partners uit de omgeving. Met als doel: een veilige en toekomstbestendige dijk in een veerkrachtig en sterk riviernatuurlandschap.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden