Foto: Johan Mulder
Foto: Johan Mulder

Centrum voor de kunsten 't Venster is failliet

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Vorige week heeft de rechter Centrum voor de kunsten 't Venster failliet verklaard. 't Venster verzorgt al vele jaren de kunst- en cultuureducatie in Wageningen. 't Venster verkeerde al langer in financiële problemen. Vorig jaar heeft de gemeente al 50.000 euro aan achterstallige huur kwijt gescholden. Ook werd een lening van 90.000 euro verstrekt om een zogeheten tijdelijk financieel knelpunt te overbruggen. Het bleek niet genoeg, in januari werd het bestuur van 't Venster geconfronteerd met een financiële tegenvaller uit 2016, die een faillissement onontkoombaar maakte.

Volgens het bestuur van 't Venster hebben de financiële problemen te maken met gemeentelijke bezuinigingen op de subsidie, de hoge kosten voor de huisvesting en het teruglopende aantal cursisten als gevolg van hogere contributies. "Er is alles in het werk gesteld om 't Venster te behouden. Maar we moeten concluderen dat dit helaas niet is gelukt. We betreuren dit en zijn ons bewust van de grote impact die het faillissement heeft op medewerkers, docenten, cursisten, scholen en vrijwilligers."

Ook burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen betreuren het dat 't Venster het faillissement heeft moeten aanvragen. "We vinden dit bijzonder vervelend voor de cursisten en voor de leerlingen van de basisscholen waar 't Venster cultuureducatie verzorgt. Dit geldt natuurlijk ook voor de medewerkers die zich met hart en ziel voor 't Venster hebben ingezet."

Het is de bedoeling dat de particuliere lessen en cursussen de komende tijd zoveel mogelijk doorgang vinden.  De gemeente gaat samen met de basisscholen bekijken hoe ze cultuureducatie in het nieuwe seizoen kunnen aanbieden. Op dit moment wordt het gebouw van 't Venster ook gebruikt door basisschool De Zwaneridder en Movie W. Met de curator wordt bekeken of zij hier gebruik van kunnen blijven maken.

Meer berichten