Nieuw initiatief oud docenten 't Venster: Cultuur Collectief


Hans Vader, Marjolein Dannenburg, Ali Hendriksen (achter), Rik Helmes, Leonard Krijgsman (voor) vertegenwoordigen CCW
Hans Vader, Marjolein Dannenburg, Ali Hendriksen (achter), Rik Helmes, Leonard Krijgsman (voor) vertegenwoordigen CCW

Nieuw initiatief oud docenten 't Venster: Cultuur Collectief

Een begrip in Wageningen is opeens verdwenen: 't Venster is failliet. Docenten, leerlingen en ouders waren verbijsterd. Eind april is een grote groep muziekdocenten bij elkaar gekomen om te onderzoeken of zij de samenwerking kunnen continueren. Het Cultuur Collectief Wageningen is nu opgericht.

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Leonard Krijgsman en Ali Hendriksen waren 15 mei als vertegenwoordigers van het collectief bij de politieke avond van de Wageningse gemeenteraad. het Cultuurplantsoen werd besproken, een plan van de gemeente voor een plek voor en met cultureel Wageningen. De twee voormalig Vensterdocenten presenteerden het nieuwe initiatief: Cultuur Collectief Wageningen.
Na het faillissement van 't Venster zijn docenten en hun leerlingen verspreid geraakt over diverse locaties. Andere docenten geven vooralsnog geen les meer in Wageningen. Een groep docenten wil de cultuureducatie in Wageningen echter een nieuwe impuls geven. Cultuur Collectief Wageningen streeft ernaar de diversiteit aan cultuurlessen van 't Venster voor Wageningen te behouden en te vernieuwen. Een gezamenlijke locatie en aanspreekpunt is volgens hen van groot belang, zodat het kunst- en cultuuronderwijs niet versnipperd raakt en ieder in Wageningen gemakkelijk de les of cursus kan vinden die bij hem of haar past. Door samen te werken binnen een collectief kan ook efficiënter gewerkt worden, bijvoorbeeld door gezamenlijke PR en het delen van faciliteiten, en zijn cursussen en projecten mogelijk die individuele docenten niet kunnen bieden.


Diverse leerlingen en ouders hebben al hulp aangeboden voor een nieuwe start. Het collectief is nu als eerste op zoek naar gezamenlijke huisvesting. Voor ondersteuning door de gemeente, hebben zij hun plan ingebracht tijdens de raadsavond. Die avond gaven verschillende raadsfracties en insprekers aan het verdwijnen van 't Venster te betreuren. Duidelijk werd dat veel culturele organisaties binnen Wageningen willen samenwerken en behoefte hebben aan een multifunctioneel cultuurgebouw met een podiumfunctie en oefenruimtes. Dit kan uitgroeien tot een broeinest van allerlei kunstdisciplines en stijlen waar spannende dwarsverbanden tussen kunnen ontstaan. Cultuur Collectief Wageningen sluit zich aan bij deze breed gevoelde behoefte en zal graag meewerken aan het realiseren van zo'n multifunctioneel cultuurcentrum.
Voor meer informatie over Cultuur Collectief Wageningen: cultuurcollectiefwageningen@gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden