Logo stadwageningen.nl


In een m.e.r.-traject kan de natuurwaarde van het Dassenbos nader onderzocht worden. foto: Johan Mulder
In een m.e.r.-traject kan de natuurwaarde van het Dassenbos nader onderzocht worden. foto: Johan Mulder

Groen licht voor aangepaste 'Campusroute op maaiveld'

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – De gemeenteraad nam maandag een geamendeerd raadsbesluit aan dat moet leiden tot een betere bereikbaarheid van Wageningen. Met de aanname van het amendement werd het collegevoorstel aangepast. In het collegevoorstel wordt de raad gevraagd om de variant 'Campusroute op maaiveld' aan te wijzen als meest kansrijke oplossing om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Het amendement vult dit beslispunt aan met een extra opdracht.

Het college wordt opgedragen om samen met de provincie een m.e.r-traject te starten. In deze milieu effect rapportage (m.e.r.) wordt de campusroute onderzocht op de gevolgen voor natuur en milieu. Dan kan mogelijk uit onderzoek blijken wat de natuurwaarde is van het Dassenbos. Want dat is een gevoelig punt in dit dossier.

In de toelichting bij het amendement staat dat het oorspronkelijke collegevoorstel onherstelbare schade zou aanrichten aan het Dassenbos en het stiltegebied Binnenveld. Het noord-zuid deel van het tracé dient zoveel mogelijk oostelijk van het Dassenbos te worden gerealiseerd. Dan is de overlast voor bewoners van Noordwest beperkt. Namens coalitiepartij GroenLinks bekende raadslid Guido van Vulpen dat het gaat om een compromisoplossing. "Maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen,'' zei hij. Ook coalitiepartij D66 voelde zich verplicht aan eerder genomen beslissingen in dit dossier. Stadspartij vindt het als derde coalitiepartij belangrijk dat de weg niet dwars door het Dassenbos gaat lopen en op afstand blijft van woonwijk Noordwest. Daarom zou onderzocht kunnen worden of de campusroute oostelijk van het Dassenbos kan komen. De coalitiepartijen willen zelf de regie houden in het ontwikkelingsproces rondom de vast te stellen route over of langs de Campus.

De oppositie keek er heel anders tegenaan. Daarbij kwamen de rol en de invloed van provincie en WUR aan de orde. De WUR is eigenaar van de grond waarover de campusroute gaat lopen en de provincie is een belangrijke financier. De oppositie had veel bedenkingen met uiteenlopende argumenten. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en Stadspartij moesten het aangepaste raadsbesluit er doorheen slepen.

Ook werd een amendement aangenomen om een aantal fietsverbeteringen in het plan mee te nemen. Bij het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen gaat het immers niet alleen om een betere doorstroom van het autoverkeer, maar ook om verbetering van de fietsverbindingen.

reageer als eerste
Meer berichten