Logo stadwageningen.nl


Annegreet en Bouke Pieter Ottow.
Annegreet en Bouke Pieter Ottow.

Annegreet en Bouke Pieter aan de slag in oorlogsgebied Zuid-Sudan

JUBA - Het Wageningse koppel Annegreet en Bouke Pieter Ottow werkt sinds enkele maanden in Zuid-Sudan. Op dit moment voltrekt zich een humanitaire ramp in Zuid-Sudan. Miljoenen mensen zijn in nood en kunnen niet in hun eerste levensbehoeften voorzien. Annegreet en Bouke Pieter werken voor de noodhulporganisatie Medair die er alles aan doet om mensen getroffen door het geweld, ernstige voedseltekort en ziekte-uitbraken te helpen overleven.

Sinds december 2013 woedt er een burgeroorlog in Zuid-Sudan, het land dat in 2011 onafhankelijk werd van Sudan. Meer dan 3,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen, vaak met niet meer spullen bij zich dan zij konden dragen. Recente uitbraken van geweld in Zuid-Sudan hebben de humanitaire nood nog verder vergroot. De helft van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. "Stel je eens voor, je moet vluchten uit je woonplaats omdat het oorlog is en je komt midden in het moeras terecht waar je geen eten kunt vinden en je van takken en plastic zeil een onderdak probeert te bouwen. Het eerste wat je dan nodig hebt, is schoon drinkwater, want drinkwater is van levensbelang," vertelt Annegreet die de water, sanitaire en hygiëneactiviteiten van Medair's noodhulpteam in Zuid-Sudan coördineert. "Wij zorgen ervoor dat er op die lastig te bereiken plekken hulp komt, zodat mensen niet alleen op zichzelf aangewezen zijn. Samen met de bevolking bouwen we tijdelijke toiletten en watersystemen die het oppervlaktewater behandelen. Dit klinkt heel simpel, maar het is een hele uitdaging om dat geregeld te krijgen en het verschil dat we ermee maken is groot." Op dit moment kampt Zuid-Sudan met de langstdurende en meest wijdverspreide cholera-uitbraak sinds de onafhankelijkheid. Ongeveer 59 procent van de Zuid-Sudanese bevolking drinkt dagelijks vervuild water. Het drinken van dit water vormt een groot risico voor de besmetting en verspreiding van water-gerelateerde ziekten als cholera en acute diarree. Deze serieuze bedreiging voor de gezondheid van veel Zuid-Sudanezen komt bovenop een ernstige voedselcrisis in het land. Geschat wordt dat zes miljoen mensen in Zuid-Sudan honger lijden.
Medair's noodhulpteam doet er samen met haar partnerorganisaties alles aan om de voedingscrisis en ziekte-uitbraken tegen te gaan en de nodige hulp te bieden. De uitdaging en onveilige situatie in het land houden Annegreet en Bouke Pieter niet tegen om zich in te zetten voor de mensen in 's werelds jongste land.

Kijk voor meer informatie op www.medair.org/nl.

reageer als eerste
Meer berichten