Logo stadwageningen.nl


Terrein Kirpestein

WAGENINGEN – Als niet snel spijkers met koppen worden geslagen in het komen tot overeenstemming over de verdere ontwikkeling van het 'Kirpesteinterrein', dan zou het college van B&W per 1 augustus een onteigeningsprocedure voor het terrein moeten starten. Een motie met deze strekking werd aangenomen bij vaststelling van de Kadernota door de gemeenteraad. Het was een initiatief van de Stadspartij, die al in 2009 een verzoek tot onteigening heeft gedaan. "Het in vervallen staat laten liggen van een half afgebroken gebouw en het alsmaar niet bebouwen van het terrein leidt tot grote ergernis bij inwoners van Wageningen,'' zo staat in de motie. "Het aangezicht van de stad wordt er ernstig door geschaad.'' Sommige raadsleden waren terughoudend om de drastische stap van onteigening te nemen. "Is onteigening niet een onnodig groot risico voor de gemeente,'' vroeg CU-raadslid Peter de Haan. Volgens de motie is onteigening niet ongebruikelijk bij grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen. De wet Ruimtelijke Ordening zou gemeenten meer handvatten bieden om ook bij kleinschaliger projecten op te treden.

Tot voor kort leek het er nog op dat de onderhandelingen tussen eigenaar Kirpestein en woningcorporatie Idealis over studentenhuisvesting op het Kirpesteinterrein in een ver gevorderd stadium waren. Met de motie wil de raad aangeven dat haar geduld op is. Naast de Stadspartij stemden ook SP, GroenLinks, VVD en PvdA voor de motie.

Reageer als eerste
Meer berichten