Logo stadwageningen.nl


KVG Wageningen zoekt nieuwe leden

WAGENINGEN - Het Katholiek Vrouwen Gilde is een actieve vrouwenvereniging voor een informatieve, creatieve of ontspanningsbijeenkomsten. Zij organiseren één keer per maand een lezing of thema-avond. Ook zijn er diverse excursies en uitstapjes. Oorspronkelijk alleen voor katholieke vrouwen maar nu zijn we een open vereniging en alle vrouwen zijn welkom ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. KVG Wageningen is een vereniging om te ontmoeten, te verdiepen en actief bezig te zijn en te blijven.
Het seizoen loopt van september tot en met mei. De ledenbijeenkomsten zijn op donderdag en starten om 19.30 uur. De contributie bedraagt 30 euro. In ons contactblad staat de nodige informatie en verschijnt drie keer per seizoen. Ook kunt u onze website bezoeken www.kvgwageningen.nl. Wij zijn ook met een stand present op de parochiedag zondag 10 september vanaf 12.00 uur. Locatie St. Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat 17 in Wageningen (op het kerkplein). Kom gerust een kijkje nemen of bezoek een ledenavond van ons. U kunt ook contact opnemen met Ineke Giesen tel: 0317 - 412920 of mail naar info@kvgwageningen.nl

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox