Logo stadwageningen.nl


Willem Straatman
Willem Straatman (Foto: 0317)

Wageningse Weemoed

Door Willem Straatman


Voor de meesten zit de vakantie er op. Voor velen het sein om er -op wat voor vlak ook- weer flink tegen aan te gaan. Het gekakel van de komkommertijd maakt plaats voor het gekrakeel van het dagelijks gebeuren. Het zal niet lang meer duren voordat de in de vakantie geslepen messen in de zware problemen van alledag worden gezet. Reken er maar vast op dat binnen de kortste keren het gesteggel over de ontsluiting en de algemene verkeersproblematiek van Wageningen weer 'trending' in de pers gaan worden. Toch misschien wel iets om je zorgen over te maken. Ik heb het dan nog niet eens zo zeer over de daadwerkelijke problematiek, maar vooral over het feit dat we er met zijn allen maar niet in lijken te slagen op een volwassen manier tot besluitvorming te komen. Het is maar goed dat Rijkswaterstaat de zoutvoorraad heeft aangevuld, anders zouden niet alle plaatselijke 'slakken' er mee bedekt kunnen worden. Het bestuur van de provincie gaat nu met een oplossing komen. Wat een aanfluiting voor zowel gemeente, universiteit als actiegroepen. Misschien is het wat overdreven, maar het lijkt er toch op dat onze stad voor een deel onder curatele wordt gesteld. Met op de achtergrond het feit, dat Arnhem, Rheden en Renkum het begin van een 'supergemeente' lijken op te zetten, komt Wageningen geografisch gezien steeds meer in de schaduw van grote buur Ede te liggen. Ik voel me daar verre van gemakkelijk bij.

Veel beter voel ik me over het feit dat de stadsgracht een opfrisbeurt krijgt. Op sommige plaatsen dreigde de verloedering toe te slaan. Ook in het eenden bestand. Steeds meer opgewonden meerkoeten -die vogel past echt bij onze tijd- en volgens mijn buurvrouw bijna geen witte eendjes meer. Ze heeft gelijk. Waren vroeger bijna alle eenden wit, nu zijn deze zeldzaam. Met de naam Schimmelpenninck bijna in ons stadswapen wordt het tijd voor een provocatief 'witte eenden plan'. Ze mogen niet de sigaar worden.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox