Logo stadwageningen.nl


Mechteld Lureman en Harald van Roekel maken zich nog steeds grote zorgen over de vervuiling in de tuinen. (foto: Kees Stap???????)
Mechteld Lureman en Harald van Roekel maken zich nog steeds grote zorgen over de vervuiling in de tuinen. (foto: Kees Stap???????)

Bewoners Veerstraat vinden nieuw bodemonderzoek overbodig

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Naar aanleiding van het ontdekken van vervuilde grond in de tuinen in de Veerstraat hebben de bewoners vorige week een brief ontvangen van De Woningstichting en de gemeente Wageningen.

Naast informatie over het ontstaan van de vervuiling door het ophogen van de tuinen met puinhoudende grond, staat er een overzicht in van eerdere bodemonderzoeken. Daaruit bleek dat de grond op enkele plekken verhoogde gehalten aan lood, Pak (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) of zink bevat. De provincie heeft destijds het saneren van deze percelen niet als urgent beoordeeld. De percelen zijn beoordeeld als geschikt voor 'wonen met tuin'. Woningstichting en gemeente schrijven dat ze begrijpen dat de bewoners mogelijk geschrokken zijn door de berichtgeving en dat ze zich misschien zorgen maakt over hun gezondheid en die van hun huisgenoten. Daarom hebben zij besloten nogmaals bodemonderzoek te doen op de percelen waar de verontreiniging als ernstig is beoordeeld (Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140A). In de week van 23 oktober wordt er een voorinspectie voor het bodemonderzoek gedaan. Naar verwachting is het (concept)rapport met de resultaten van het bodemonderzoek half december gereed.

De bewoners van de Veerstraat vinden de onderzoeken overbodig. "Ik zie het opnieuw verrichten van metingen vooral als verspilling van geld en tijd, de cijfers zijn al bekend", reageert Mechteld Lureman. "Het zelf aanwijzen van een plek vind ik raar, ik heb er geen verstand van. Er wordt al vanuit gegaan dat er geen risico's zijn, terwijl er in het rapport uit 2000 staat dat er wel actuele risico's zijn. Er zijn al die jaren geen berichten gegeven of actie ondernomen, daarmee zijn de risico's niet verdwenen."


Harald van Roekel noemt de gang van zaken werkelijk schandalig: "Wat mij opvalt is dat niemand verantwoordelijkheid neemt voor het niet informeren van de huurders over de vervuilde grond. Dat is een verplichting en geen vrijblijvendheid. Bewoners hebben risico gelopen. Een nieuw onderzoek is prima, maar de bevindingen uit 2000 en 2007 spreken voor zich. Compensatie lijkt mij niet meer dan normaal. Zowel woningstichting als gemeente lijken hun verantwoordelijkheid te willen ontlopen. De vraag is op welk termijn zij bereid zijn de woningen te renoveren (zoals jaren lang toegezegd) en de grondvervuiling te saneren. Ik ben mijn woning meer dan zat. Heb geen enkele vreugde meer bij de bewoning, slechts stress."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox