Logo stadwageningen.nl


Schouders moeten onder 5 mei

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Als de conflicten tussen Wageningen45, horeca, binnenstadsondernemers en gemeente niet opgelost worden, kan het Bevrijdingsfestival zomaar naar een andere stad verhuizen. Dat concludeert Frits Huijbers die de gang van zaken rond 5 mei 2017 heeft onderzocht. Tegelijkertijd stelt hij vast dat er een gezamenlijke wil is om de schouders er onder te zetten, zodat het festival ook in de toekomst behouden blijft voor Wageningen.

Vorig jaar ging het in de aanloop naar 5 mei goed mis. Horeca, Wageningen45, ondernemers en gemeente gingen via kranten, tv en social media flink over elkaar tekeer. Ook na afloop was er veel onderlinge kritiek over het programma, over de bijdrage van de horeca om te mogen tappen op straat en over de in de ogen van ondernemers veel te starre houding van Wageningen45.

Om dit in de toekomst te voorkomen, verzocht de gemeente oud-wethouder Huijbers om een onderzoek te verrichten. Hij voerde afzonderlijke gesprekken met het Wagenings Ondernemers Contact, de horeca, Stich-ting Ondernemersfonds Wageningen, Wageningen45 en de gemeente. Daarna nodigde hij de partijen uit voor een gezamenlijk gesprek.

Huijbers geeft in zijn onderzoeksrapport diverse aanbevelingen voor de toekomst waar de diverse partijen zich in kunnen vinden. Zo moet er meer menskracht en ook geld komen voor de organisatie. De horeca kan worden uitbesteed aan één externe marktpartij. Aan een 'regietafel' moeten vertegenwoordigers van de di-verse partijen elkaar onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ontmoeten voor informatie-uitwisseling, overleg en advies.

2 reacties
Meer berichten
Shopbox