Dennis Gudden is trots op de vele vrijwilligers in de stad: "Vaak zie je niet wat er allemaal gebeurt. Maar als die één dag zouden staken, zou er veel in elkaar donderen." (foto: Kees Stap)
Dennis Gudden is trots op de vele vrijwilligers in de stad: "Vaak zie je niet wat er allemaal gebeurt. Maar als die één dag zouden staken, zou er veel in elkaar donderen." (foto: Kees Stap)

Trotse wethouder Dennis Gudden wil graag vier jaar door

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen stelt De Stad Wageningen elke week een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor. Vandaag deel 1: Dennis Gudden van D66.

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Twee jaar geleden trad Dennis Gudden aan als wethouder. Hij is trots op wat er in die periode gerealiseerd is. Daarom wil hij nog vier jaar door als wethouder om de klus af te maken. "We hebben grote bijzondere dingen in gang gezet. We hebben onze nek uitgestoken. Denk aan Samen Wageningen en het vertrouwensexperiment met de bijstand. Nu dat daadwerkelijk loopt, wil ik dat de komende jaren ook graag meemaken."

Ook in het verkiezingsprogramma zet D66 de lijn van de afgelopen vier jaar door. Klimaat en duurzaamheid, zorg en werk zijn daarbij de speerpunten. "De komende vier jaar zijn belangrijk om onze doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking te halen", legt Gudden uit. "Maar er moet ook meer aandacht komen voor de fiets, door fietspaden breder te maken en gevaarlijke kruisingen veiliger te maken. En we willen Wageningen groener maken, door te investeren in meer en beter groen in de stad en bewoners meer ruimte te geven om zelf groen te onderhouden in hun buurt."

Die eigen ruimte en verantwoordelijkheid vindt Gudden ook belangrijk in de zorg: 'Wij zijn er van overtuigd dat onze inwoners zelf goed weten wat ze willen en kunnen. We redeneren niet vanuit standaard oplossingen en regeltjes, maar kijken wat iemand precies nodig heeft. Een goed voorbeeld daarvan is 'Vertrouwen Werkt', het experiment met de bijstand. Daarbij verminderen we regels en verplichtingen en bieden we juist meer ruimte voor bijverdienen en maatwerk." Goed en passend werk voor iedereen is daarbij volgens Gudden van essentieel belang: "Lokaal en regionaal gaat het goed, FoodValley bloeit enorm. Maar we moeten ook de andere kant van de arbeidsmarkt niet vergeten. Participatie van iedereen is enorm belangrijk, daar willen we als D66 doen ook op inzetten."

Gudden is trots op zijn stad en op alle actieve inwoners. "Daarom wil ik door als wethouder. Maar het woord is aan de kiezer. Als D66 onverhoopt niet in het college komt, dan zal ik mij met evenveel passie inzetten in de gemeenteraad. Dat ben ik aan mijn kiezers verplicht."

Meer berichten