De sporthal wordt gesloopt en de locatie krijgt een nieuwe invulling. (foto: Johan Mulder)
De sporthal wordt gesloopt en de locatie krijgt een nieuwe invulling. (foto: Johan Mulder)

Invulling locatie Olympiahal

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – Op de politieke avond vond maandag een rondetafelgesprek plaats over de ontwikkeling van locatie Olympiahal. De sporthal wordt gesloopt en de locatie krijgt een nieuwe invulling.
De raadsfracties zouden met de portefeuillehouder in gesprek gaan over een collegevoorstel met ruimtelijke uitgangspunten. Al snel werd duidelijk dat de gemeenteraad eerst meer zicht wil krijgen op de integrale effecten van mogelijke ontwikkelingen. Via een participatieproces dienen de omwonenden hierbij betrokken te worden. Belangrijk zijn ook de effecten voor parkeergelegenheid en parkeerdruk.
Dat de omwonenden zich zorgen maken, bleek wel uit de grote opkomst op deze politieke avond. Die zorgen zijn er onder meer over de gevolgen voor parkeren en verkeer in de eigen woonbuurt, maar ook over toenemende parkeerdruk in de wijdere omgeving. Dan spelen ontwikkelingen rondom parkeren op het Olympiaplein een rol, maar ook ontwikkelingen op bouwlocaties als terrein Kirpestein en langs de Churchillweg.
Het college wil op de locatie wonen mogelijk maken in het sociale huursegment voor senioren. De bebouwing met maximaal 40 woningen zou maximaal 4 bouwlagen hoog mogen worden. Ook zijn er suggesties over andere ruimtelijke uitgangspunten. "De suggesties vloeien voort uit stedenbouwkundige verkenningen,'' zei wethouder Han ter Maat. "Er ligt nog niets vast. Het is aan de raad om een oordeel uit te spreken en de ruimtelijke kaders vast te stellen."
Op de politieke avond van 19 februari gaat het verder met een opiniegesprek over locatie Olympiaplein 13 (Olympiahal).

Meer berichten