De tuinen aan de Veerstraat die volgens de gemeente Wageningen vervroegd gesaneerd moeten worden. (foto: Kees Stap)
De tuinen aan de Veerstraat die volgens de gemeente Wageningen vervroegd gesaneerd moeten worden. (foto: Kees Stap)

Snellere sanering

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen wil de vervuilde tuinen van de woningen aan de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140a toch vervroegd te saneren. Het college van b en w gaat dit voorstellen aan de gemeenteraad op basis van nieuw bodemonderzoek en advies van de GGD.

Vorig jaar ontstond ongerustheid bij een aantal bewoners van de Veerstraat toen bekend werd dat hun tuin vervuild was met lood en andere giftige stoffen. Zij gaven aan hiervan geen kennis te hebben en maakten zich zorgen over hun gezondheid. Naar aanleiding hiervan besloten het college van b en w en de Woningstichting een nieuw onderzoek te verrichten. In november is de bodemvervuiling in de percelen opnieuw onderzocht. De resultaten wijzen uit dat de bodemvervuiling hetzelfde is als in de jaren '90 en dat er nog steeds geen wettelijke reden is om per direct te saneren. In de Veerstraat is nu ook per afzonderlijk perceel gemeten en geanalyseerd. Dan blijkt dat op een aantal afzonderlijke percelen wel sprake is van een mogelijk risico, omdat daar hogere gehalten aan lood zijn aangetroffen.

De GGD is om advies gevraagd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Om eventuele gezondheidsrisico's uit te sluiten, adviseert de GGD om vervroegd te saneren als dat mogelijk is of de bewoners gebruiksadviezen te geven voor de tuin. De GGD hanteert in zijn advies een strengere norm dan de wet voorschrijft, onder meer door nieuwe inzichten rondom loodvervuiling. Het college van b&w en de Woningstichting kiezen ervoor om dit advies te volgen en voor de meest duurzame oplossing te kiezen: vervroegd saneren.

Meer berichten