Jan Dijkstra ziet voor de gemeente op veel gebieden een faciliterende rol: “Ondersteun zoveel mogelijk lokale initiatieven. Bij inwoners en ondernemers is veel kennis aanwezig, gebruik die.” (foto: Kees Stap)
Jan Dijkstra ziet voor de gemeente op veel gebieden een faciliterende rol: “Ondersteun zoveel mogelijk lokale initiatieven. Bij inwoners en ondernemers is veel kennis aanwezig, gebruik die.” (foto: Kees Stap)

Jan Dijkstra is vooral een volksvertegenwoordiger

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen stelt De Stad Wageningen elke week een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor. Vandaag deel 4 : Jan Dijkstra van het CDA.

WAGENINGEN – Jan Dijkstra is een nieuwkomer op de kandidatenlijst van het CDA. Maar een nieuwkomer in de politiek is hij zeker niet. Hij is al elf jaar actief in de Gelderse CDA-Statenfractie. Door die ervaring is hij gevraagd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Samen met de overige kandidaten op de lijst heb ik een groot lokaal netwerk, zodat we weten wat er leeft in de stad", stelt Dijkstra.

Dat netwerk is volgens Dijkstra essentieel voor een politicus. "Je bent als gemeenteraadslid boven alles een volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat je daadwerkelijk de straat op gaat. Ik ga dus praten met winkeliers, met maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers bij sportclubs, met mensen die actief zijn in de kerk. Dan hoor je echt wat hen bezighoudt en de problemen die zij ervaren." Die gesprekken hebben Dijkstra en het CDA vertaald in speerpunten voor de komende vier jaar. "Er ligt een grote druk op mantelzorgers. Voor hen moeten er laagdrempelige plekken komen waar ze even op adem moeten kunnen komen. We moeten sowieso initiatieven ondersteunen die er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met elkaar kunnen we veel bereiken, in dat kader vind ik het thema Samen Wageningen mooi."

Een ander punt van zorg vindt Dijkstra wonen voor jonge mensen en senioren. "Er zijn in Wageningen te weinig echte starterswoningen voor jonge stellen die aan het begin van hun carrière staan. Daarnaast moeten we ruimte maken voor andere vormen van huisvesting van ouderen. Daarbij zie ik een rol weggelegd voor particuliere initiatieven. Het CDA wil dat de komende vier jaar twee van dergelijke projecten gerealiseerd worden." Op het gebied van duurzaamheid vindt Dijkstra energiebesparing belangrijk. "Maak inwoners bewust dat hier nog veel te winnen valt. Thuis, maar ook op het werk. Zo vind ik de dichte deuren actie van de winkeliers geweldig. Heel simpel, maar het laat zien waar het om gaat." Daarnaast kan Wageningen volgens Dijkstra een proeflab worden. "Er is hier zoveel kennis, gebruik die. Leg dat zonnepark aan, maak van De Dreijen een wijk voor vernieuwend bouwen, ondersteun dat project voor aardwarmte."

Meer berichten