Rien Bor zit al sinds 1998 in de gemeenteraad. “Anderen sparen postzegels, voor mij is de lokale politiek een grote hobby. Besturen van je eigen stad is gewoon verschrikkelijk leuk.” (foto: Kees Stap)
Rien Bor zit al sinds 1998 in de gemeenteraad. “Anderen sparen postzegels, voor mij is de lokale politiek een grote hobby. Besturen van je eigen stad is gewoon verschrikkelijk leuk.” (foto: Kees Stap)

Stadspartij is meer een beweging dan een politieke partij

WAGENINGEN – Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen stelt De Stad Wageningen elke week een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor. Vandaag deel 5 : Rien Bor van de Stadspartij.

Rien Bor heeft net de verkiezingsposters ontvangen van de drukker. 'Als Wageningen je lief is' en 'Gewoon lokaal' zijn de slogans waarmee de Stadspartij de verkiezingen ingaat. "Bij elke beslissing bekijken wij wat de impact is op de stad en haar inwoners", legt Bor uit. "Daarbij hebben we geen dogma's. Je kunt zeggen dat we meer een beweging zijn dan een politieke partij."

Als voorbeeld van die praktische inslag noemt Bor de Wageningse ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. "Natuurlijk willen wij dat ook graag, maar het mag niet ten koste gaan van andere voorzieningen. Alle andere gemeenten in de regio willen dit in 2050 realiseren, Wageningen is geen eilandje. Er is nog heel veel nodig om onze ambitie waar te maken. Wij willen in kaart brengen wat dit gaat kosten en als het te duur wordt, dan mag het van ons ook wel 2040 worden." Bij alle vraagstukken zijn de financiën belangrijk voor de Stadspartij. "Bij het sociaal beleid is het belangrijk om het zodanig in te richten dat er niet voortdurend veel geld bij moet", legt Bor als voorbeeld uit. "Het is net als met je portemonnee thuis: je kunt niet meer uitgeven dan er in komt." Een andere discussie die de Stadspartij aan wil gaan is in hoeverre Wageningen nog kan groeien. "Daar zitten grenzen aan, wij willen kijken hoe we zo effectief mogelijk met de beschikbare ruimte om kunnen gaan." De Stadspartij wordt regelmatig benaderd door inwoners die een probleem hebben met de gemeente of andere instanties. Volgens Bor vindt zijn partij het belangrijk om hen waar mogelijk bij te staan: "Ook als het om een enkeling gaat. Sommige instanties benaderen inwoners niet als cliënt, maar als lastpak. We kijken steeds wat het probleem is en of we kunnen helpen. Maar we zeggen het ook eerlijk als blijkt dat ze geen gelijk hebben." Ook de komende vier jaar wil de Stadspartij graag wil deel uitmaken van het college. Wethouder Han ter Maat heeft aangegeven dat hij graag een tweede periode aan de slag wil. Bor is daar blij mee. "Deze collegeperiode is er voortvarend gewerkt aan diverse dossiers. Wij willen ook de komende vier jaar meebeslissen hoe we onze stad nog mooier kunnen maken."

Meer berichten