De Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, bracht donderdag een werkbezoek aan Wageningen. (foto: Johan Mulder)
De Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, bracht donderdag een werkbezoek aan Wageningen. (foto: Johan Mulder)

Stevig gesprek met CvK

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – De Commissaris van de Koning (CvK) in Gelderland, Clemens Cornielje, bracht donderdag een werkbezoek aan Wageningen. In een bijzondere vergadering van de gemeenteraad vond een stevig gesprek plaats tussen raadsleden en CvK over de rol van de provincie bij het project Beter Bereikbaar Wageningen.

Onlangs besloot de provincie om de regie over te nemen bij dit project. In juni 2017 had de Wageningse gemeenteraad een besluit genomen over de autoroute die de weg over het WUR campusterrein zou moten gaan volgen. Via een amendement werd gekozen voor een aangepaste variant die in onderdelen afweek van de door het college van B&W voorgestelde 'Campusroute op maaiveld'. Deze 'Wageningse raadvariant' zorgt volgens de provincie en WUR niet voor een betere ontsluiting van de campus, zo liet de CvK weten. "Als we eerst alleen de raadvariant laten onderzoeken, dan leidt dat tot veel tijdsverlies",¬ zei Clemens Cornielje. "We nemen het Wageningse raadsbesluit wel mee in de verdere procedure."
In de raadsvergadering toonden meerdere raadsfracties hun onvrede over het feit dat de provincie de regierol bij het proces had afgepakt van de gemeente Wageningen. Andere fracties hadden wel begrip, omdat de Wageningse gemeenteraad haar regionale verantwoordelijkheid in de besluitvorming niet op goede wijze heeft ingevuld.
De CvK wees er op dat bij 'betere bereikbaarheid' de wens van grote bedrijven om zich te vestigen op de Wageningse Campus een belangrijke rol speelt. "Bedrijven als Friesland Campina, TNO en Unilever hebben gevraagd om een betere bereikbaarheid van Wageningen", zei hij. "Dat heeft een belangrijke rol gespeeld bij hun afweging om zich in Wageningen te vestigen.'' Daar reageerde de woordvoerder van GroenLinks op. "U hebt het vooral over wat goed is voor bedrijven als Unilever en Friesland Campina, maar niet over wat goed is voor de inwoners van Wageningen,'' zei raadslid Erik-Jan Bijleveld. De CvK vindt dat provincie en gemeente Wageningen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

De provincie wil dat de vaart in het ontwikkelingsproces blijft. "We moeten komen tot het maken van een keuze,'' zei de CvK. Hij stelde voor om nu eerst de MER-procedure af te wachten. In de Milieu Effect Rapportage (MER) worden de varianten onderzocht op gevolgen voor milieu en geluidsoverlast. Met deze conclusie was niet iedereen even blij. Ook niet op de goed gevulde publieke tribune.

Meer berichten
Shopbox