Logo stadwageningen.nl


Moomin-Moslim Ait-Imchi heeft twee vrienden die ook politiek actief zijn:  “Eentje bij de VVD, en de ander bij D66. Dat levert interessante discussies op.” (foto: Kees Stap)
Moomin-Moslim Ait-Imchi heeft twee vrienden die ook politiek actief zijn: “Eentje bij de VVD, en de ander bij D66. Dat levert interessante discussies op.” (foto: Kees Stap)

Voor de SP is solidariteit het cement van fatsoen

Door Kees Stap

WAGENINGEN – Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen stelt De Stad Wageningen elke week een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor. Vandaag deel 7: Moomin-Moslim Ait-Imchi van de SP.

De SP wil in Wageningen een verjongingsslag maken. Daarom is de 20-jarige Moomin-Moslim Ait-Imchi de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar onervaren is hij zeker niet. Hij is nu al steunfractielid en heeft zich al eerder ingezet voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en hangplekken voor jongeren.

Ait-Imchi is een geboren en getogen Wageninger. Al vroeg had hij belangstelling voor politiek. "Op Pantarijn hadden we interessante discussies over politieke onderwerpen. Ik wilde daar meer mee doen. Op aanraden van een decaan ben ik een juridische studie gaan doen waarbij ik staatsrecht en bestuursrecht het meest interessant vond. Toen besloot ik ook om lid te worden van een politieke partij." De keuze om lid te worden van de SP was voor Ait-Imchi logisch. "Mijn ouders zijn behoorlijk links geöriënteerd. We hadden het thuis ook nooit zo breed. Daarom koos ik voor een partij die opkomt voor mensen die het moeilijker hebben. Dat is bij uitstek de SP. Belangrijk om iets te doen voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Want we leven in een wereld die niet eerlijk is. Vanuit onze visie is de solidariteit het cement van een fatsoenlijke samenleving. Ik vind het belangrijk dat Wageningen socialer wordt. Dat Wageningers die hulp nodig hebben, ook daadwerkelijk hulp krijgen." De SP vindt ook dat er in Wageningen meer sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen moeten komen. "Er is afgesproken dat elk bouwplan 30% van dergelijke woningen moet krijgen", aldus Ait-Imchi. "Maar in de praktijk is dat niet het geval, bijvoorbeeld bij de plannen voor nieuwbouw op De Dreijen. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat ouderen en jongeren of studenten daadwerkelijk samenleven. Cultuur kan daar een belangrijke rol in spelen. Zo willen wij een poppodium in de stad, maar die kan ook een functie voor ouderen vervullen." Andere zaken die Ait-Imchi wil realiseren zijn beter openbaar vervoer tussen de Campus en Ede en tussen Wageningen en Arnhem en aanpak van de fietsfiles. "Die kun je aanpakken door het spreiden van de fietsstromen. Ook moet er een scheiding komen tussen het fiets en autoverkeer in de tijd. Een oplossing is dat de WUR-colleges later beginnen."

reageer als eerste
Meer berichten