Foto: Jan Elsenaar
Foto: Jan Elsenaar

Schaatsen op de Nevengeul

WAGENINGEN - De berichten over de heersende vorst heeft heel Nederland in rep en roer gebracht. Vele liefhebbers hebben ongetwijfeld de ijzers al uit het vet gehaald. In vele praatprogramma 's wordt al druk gespeculeerd oven een mogelijke Elfstedentocht.Ook op de Nevengeul in de Wageningse uiterwaarden kan komende dagen mogelijk volop geschaatst worden. Echter is het ijs op alle plaatsen van de geul voldoende betrouwbaar? De Natuurijscommissie onder leiding van ijsmeester Jan W. van Schaik heeft de afgelopen dagen 's morgens al vroeg de ijsvloer geïnspecteerd om onbetrouwbare plekken te markeren. Ook de komende dagen zal nauwlettend de ijsvloer in de gaten worden gehouden. Alle informatie over de ijskwaliteit zal elke dag bekend gemaakt worden op de site: www.stw-site.nl onder het kopje nevengeul.
Heel belangrijk is om deze informatie op te volgen. Zodra de schaatsers te vroeg het ijs opgaan zal dat vergaande consequenties hebben voor de kwaliteit van de ijsvloer. Daardoor zal het schaatsplezier sterk verminderd worden, valpartijen zullen het gevolg zijn en zelfs door de ijsvloer zakken is niet ondenkbeeldig. Zodra de vlag op het 'Giethoornbrugje' in top gaat is dat het teken om uw ijzers onder te binden en te genieten van een mooie Hollandse folklore. Al deze activiteiten vragen veel inzet van vrijwilligers, zonder hen is dit alles niet mogelijk. U wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te doen want vele handen maken licht werk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter en ijsmeester van de Natuurijscommissie: Jan W. van Schaik, tel.06.51244813 of e-mail h.j.schaik@gmail.com.

Meer berichten
Shopbox