Bewoners van NoordWest op de informatieavond van de provincie.
Bewoners van NoordWest op de informatieavond van de provincie.

Bewoners Wageningen Noordwest woedend

WAGENINGEN - Bijna tachtig bewoners van de wijk NoordWest uitten afgelopen donderdag hun onvrede over het Inpassingsplan van de provincie om een rondweg over de Campus mogelijk te maken. De provincie kwam met vier ambtenaren naar het gemeentehuis van Wageningen om uitleg te geven over de procedure van het Inpassingsplan aan genodigde inwoners van Noordwest die maximaal dertig meter van het zoekgebied woonachtig zijn. De bewoners hadden liever de verantwoordelijke bestuurders gezien, om hun grieven kenbaar te maken.

Zodra de provincie vertelde, dat Wageningen een bereikbaarheidsprobleem heeft kwam de zaal al in opstand. Het is in de spits druk op de Mansholtlaan, maar vooral als de A12 vaststaat. Dan is er sluipverkeer. De bewoners wezen erop dat de provincie de verkeersproblematiek opblaast. In de uitnodigingsbrief voor de avond op 1 maart, staat letterlijk: 'Knelpunt (…) is de bereikbaarheid van de Wageningen Campus, het centrum en de haven. Het verkeer staat hier dagelijks vast.' Op vragen uit het publiek waar dat verkeer in het centrum en de haven vast staat, konden de provincie-medewerkers geen antwoord geven. Het verkeer in het centrum en bij de haven staat dan ook nooit vast en bij de Campus is er twee keer enkele minuten vertraging in de spits. Peter Spitteler, voorzitter van de bewonersvereniging: "Ook het NIOO heeft in de klankbordgroep gewezen op het sluipverkeer, 30% in de spits, en verbetervoorstellen gedaan voor de rotonde Droevendaalsesteeg. Hier is niets mee gedaan. De noordelijke inprikker begint te werken, maar de effecten zijn niet meegenomen in de verkeersmodellen." De bewoners meldden dat de situatie op het kruispunt van de Mondriaanlaan met de busbaan nu al onhoudbaar is, met honderden fietsers naar de Campus, scholieren, de bus, auto's van en naar NoordWest. Het is beter bestaand asfalt en knelpunten te verbeteren dan weer nieuwe wegen aanleggen. De rondweg gaat de bereikbaarheid van NoordWest onmogelijk maken. Anton Franken, die zich onder andere. bezighoudt met de mobiliteit op de Uithof in Utrecht, wijst op de verkeerde volgorde. "Je moet de ladder van Verdaas volgen. Eerst de automobiliteit aanpakken door betaald parkeren en verminderen van de kilometervergoeding. Dan de fietsverbinding en openbaar vervoer verbindingen verbeteren en op het laatst pas nieuw asfalt. Hier wordt dat volkomen omgedraaid, ten koste van de bewoners en de leefbaarheid van Wageningen."

De bewonersvereniging houdt op 14 maart een informatieavond in de kantine van ONA '53 voor alle inwoners.

Meer berichten
Shopbox