Peter de Haan is er trots op het warme hart dat veel Wageningers voor anderen hebben. “Kijk hoe asielzoekers hier worden opgevangen en hoe iedereen zich inzette voor Tri.” (foto: Kees Stap)
Peter de Haan is er trots op het warme hart dat veel Wageningers voor anderen hebben. “Kijk hoe asielzoekers hier worden opgevangen en hoe iedereen zich inzette voor Tri.” (foto: Kees Stap)

Kleine ChristenUnie wil toch het verschil maken

Door Kees Stap

WAGENINGEN – Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen stelt De Stad Wageningen elke week een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor. Vandaag deel 8: Peter de Haan van de ChristenUnie.

De constructieve oppositie. Zo wordt de ChristenUnie in Wageningen regelmatig genoemd. Terecht vindt Peter de Haan. "We bekijken alle voorstellen op de inhoud. Als die goed is, steunen we het. Als we vinden dat het beter kan, zoeken we partijen die dat samen met ons willen realiseren. Zo blijkt dat je als kleine partij wel degelijk relevant kunt zijn."

Als voorbeeld van zaken die de ChristenUnie heeft bereikt noemt De Haan de keuzevrijheid in de zorg. "Wij vonden het heel belangrijk dat cliënten die konden behouden. Wij vinden dat vanuit onze levenshouding, andere partijen vinden dat vanwege hun eigen achtergrond. Maar als je de handen ineen slaat, bereik je hetzelfde doel." Ook het herinvoeren van de vrijwilligerspremie, het opnemen van echtscheidingspreventie in Samen Wageningen en het betrekken van de gemeenteraad bij de plannen voor de Grebbedijk noemt De Haan als zaken die mede door zijn partij zijn geregeld. Voor de komende vier jaar heeft de ChristenUnie een aantal wensen op het lijstje staan: "Wij leggen de rode loper uit voor de fiets. We willen onveilige kruisingen aanpakken. Zo heeft de gemeenteraad al budget vrijgemaakt voor de aanpak van de kruising Troelstraweg/Costerweg. Daar moet nu snel echt wat gebeuren. Ook pleiten we voor een ongelijkvloerse fietsoversteek van de Rooseveltweg naar de Mondriaanlaan." Financiële degelijkheid is belangrijk voor de ChristenUnie. Niet alleen bij de gemeente zelf, maar ook voor inwoners. "We willen een goede en sociale schuldhulpverlening voor mensen die in de problemen zijn gekomen", legt De Haan uit. Ook wil zijn partij dat de cultuureducatie goed op poten wordt gezet. "Binnenschools is dat nu goed geregeld, maar ook buitenschools en voor volwassen willen wij een centrale plek of een kwaliteitsstempel voor aanbieders."

De Haan heeft goede hoop op een tweede raadszetel. "We kwamen de afgelopen verkiezingen steeds enkele tientallen stemmen tekort. Ik hoop dat we het goede werk nu beloond zien. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente hoorde ik ook van een aantal andere partijen dat ze ons die tweede zetel gunnen. Maar dan voegden ze er uiteraard lachend aan toe dat die niet ten koste van henzelf mag gaan."

Meer berichten