Specialistische ondersteuning voor de jeugd GGZ blijft beschikbaar

WAGENINGEN - Voor kinderen en jongeren met psychische klachten blijven de specialistische ondersteuners bij de huisartsen voor de jeugd GGZ in Wageningen beschikbaar. Gemeente, Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en de huisartsen hebben hiervoor op 6 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend. De afgelopen jaren was een proefperiode voor de gemeente en de huisartsen. Wageningen was één van de eerste gemeenten met deze ondersteuning en nu ook één van de eerste om deze ondersteuning structureel in te zetten.
Kinderen en jongeren kunnen via de huisarts terecht bij de specialistische ondersteuners voor de jeugd GGZ. In Wageningen werken drie ondersteuners die zijn gespecialiseerd in de jeugd GGZ. De specialistische ondersteuners zijn in dienst van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie maar werken bij de huisartsenpraktijk. Uniek is dat in Wageningen alle huisartsen gebruik kunnen maken van deze ondersteuners. De ondersteuners brengen de klachten in kaart, kunnen kortdurend behandelen en geven advies aan kind en ouders. Met hun specialistische kennis leiden zij toe naar andere zorgaanbieders als dit nodig is.

De resultaten van de proefperiode waren zeer positief. De ondersteuners konden ongeveer de helft van cliënten zelf helpen. Dan is er geen doorverwijzing nodig. Cliënten in Wageningen zijn heel tevreden over de hulp die zij ontvangen, ze voelen zich geholpen en kunnen weer verder. De doorverwijzing naar de specialistische ondersteuners gaat snel en de hulp is niet stigmatiserend omdat er niet meteen een diagnose gesteld wordt. Wethouder Lara de Brito: "Met de inzet van de specialistische ondersteuners kunnen we echt een verschil maken voor de kinderen en hun ouders van de Wageningen. Zij kunnen dichtbij terecht, bij de huisartsenpraktijk. Problemen kunnen zo vroeg mogelijk aangepakt worden om erger te voorkomen." De huisartsen zijn ook enthousiast. Voorzitter van de stichting Huisartsen Wageningen, Niels Mels: "Geweldig om de specialistische expertise in de huisartsenpraktijk in te kunnen zetten. Hierdoor vinden meer kinderen op een laagdrempelige manier de benodigde zorg zonder eerst een lange zoektocht naar de juiste hulpverlener. Of ze krijgen kortdurende begeleiding waardoor ze weer zelfstandig verder kunnen. Als huisarts hebben we nu beter zicht op wat een kind nodig heeft aan zorg en waar het terecht komt." Karakter heeft veel ervaring met de inzet van de specialistische ondersteuning, ook in andere gemeenten. Saskia van Dongen, directeur Bedrijfsvoering van Karakter: "De samenwerking van de huisarts met de specialistische ondersteuners vergroot het probleemoplossend vermogen van de huisarts wanneer deze bij een patiënt een verdenking heeft van psychische en psychiatrische problematiek. De ondersteuner kan zelf kort behandelen, maar kan de huisartsen ook helpen bij het indiceren van een noodzakelijke verwijzing. Zo gaat geen tijd verloren en dat is ook kwaliteitswinst."
De gemeente Wageningen betaalt de inzet van de specialistische ondersteuners die werken voor de huisartsen in de gemeente Wageningen. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijke voor de jeugdhulp.

Meer berichten
Shopbox