Informateur houdt openbare fractiegesprekken

WAGENINGEN - Informateur Jan van der Meer zal dinsdag en woensdag afzonderlijke gesprekken gaan voeren met de negen fracties. In deze gesprekken worden de mogelijke (voorkeurs)coalities onderzocht. Welke fractie hoe laat aan bod komt, leest u hieronder. De gesprekken zijn openbaar en bovendien live te volgen via https://wageningen.raadsinformatie.nl.

Dinsdag         16.00 – 16.45 uur

D66

                        16.45 – 17.30 uur

SP

                        17.30 – 18.15 uur

CDA

                        18.45 – 19.30 uur

PvdA

                        19.30 - 20.15 uur

GroenLinks

Woensdag 19.00 - 19.45 uur

Connect

                        19.45 – 20.30 uur

VVD

                        20.30 – 21.15 uur

ChristenUnie

                        21.15 – 22.00 uur

Stadspartij

Alle negen fracties in de nieuw gekozen raad kwamen vandaag bij elkaar om te overleggen over het proces om te komen tot een coalitie en een akkoord. De informateur heeft de opdracht gekregen om een advies te geven voor de formatiefase. De gesprekken die de informateur voert zijn de eerste stap. Behalve over een coalitieakkoord, gaat er ook onderhandeld worden over een bestuursstijl-akkoord. Nieuw is dat dit laatste gebeurt met alle fracties. Het streven is om het advies van de informateur op zaterdag 31 maart te bespreken.

Meer berichten