De bijeenkomst van de ondernemers leverde geanimeerde discussies op. (foto: Marjet van Veelen)
De bijeenkomst van de ondernemers leverde geanimeerde discussies op. (foto: Marjet van Veelen) (Foto: )

Ondernemers W12 bespreken plannen nieuwe coalitie

WAGENINGEN - De twaalf grootste werkgevers van Wageningen verzamelden zich vorige week in het Arboretum Belmonte. Afgevaardigden van o.a. Wageningen University & Research, Unilever, FrieslandCampina, NIOO-KNAW, Keygene, Noldus, AgruniekRijnvallei, RijnIJssel, en de overkoepelende ondernemersvereniging WOC bespraken daar ontwikkelingen rond het vestigings- en ondernemersklimaat in Wageningen.

De ondernemers bespraken diverse onderwerpen, die de nieuwe politieke coalitie voor de komende vier jaar op de agenda heeft gezet. Eerste onderwerp op de agenda was de manier waarop de branding van Wageningen wordt vormgegeven. Ook de visie op samenwerking in de Food Valley regio staat voor de ondernemers hoog op de wensenlijst. Ondernemers ervaren dat op het gebied van citymarketing Wageningen onvoldoende focus heeft, waardoor een te versnipperd beeld naar buiten wordt gebracht. Ook zou er meer focus moeten komen op de positionering van Wageningen zelf als unieke bruisende internationale kennis- en studentenstad. Het kost de bedrijven moeite om talenten naar Wageningen te halen en vast te houden.
Ook bereikbaarheid en duurzame mobiliteit kwamen aan de orde. "Je bent van de beleefdheid van medeweggebruikers afhankelijk of je thuiskomt, als je rond de spits de Mansholtaan vanaf de Campus op wilt komen", gaf een van de deelnemers aan. Ook blijkt voor veel werkgevers steeds lastiger om werknemers te bewegen naar Wageningen te komen. Koopwoningen zijn schaars en huurwoningen voor midden- en hoger kader nauwelijks beschikbaar. De W12-leden zijn voorstander van een efficiënt werk- én woonklimaat om de Wageningse ambities voor groei te kunnen realiseren. Een goede ontsluiting van zowel bedrijventerreinen als woongebieden is daarbij onontbeerlijk. Tot slot was er aandacht voor de ambitie van de nieuwe coalitie om in 2030 energie- en klimaatneutraal te zijn. De ambitie kan op de warme steun van de Wageningse ondernemers rekenen en de meesten verwachten dat het – als het aan hen ligt – ook mogelijk is. Dat laat onverlet dat ze de gemeente oproepen om meer ambitie te tonen de economische ontwikkeling van Wageningen – in nationale en internationale context te ondersteunen en te faciliteren. "Er liggen zoveel mogelijkheden, maar dan moet de blik wel naar buiten gericht worden."
De W12 wil graag een constructief overleg met de gemeente om gemeenschappelijke ambities voor Wageningen nader vorm te geven. De ondernemers overhandigen binnenkort een communiqué aan het college, waarin zij de conclusies van hun bijeenkomst opsommen.

Meer berichten