Om de komst van congressen, beurzen, concerten, exposities en filmvoorstellingen mogelijk te maken, is een herinrichting nodig.
Om de komst van congressen, beurzen, concerten, exposities en filmvoorstellingen mogelijk te maken, is een herinrichting nodig. (Foto: )

Herinrichting Grote Kerk op de Markt

Door Kees Stap

WAGENINGEN - De Stichting Oude Gelderse Kerken wil graag aan de slag om de Grote Kerk op de Markt te verbouwen en te herinrichten. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend. De provincie heeft subsidie toegekend. Toch is er een kink in de kabel. Wageningen Monumentaal en het Cuypersgenootschap hebben een zienswijze ingediend tegen de omgevingsvergunning.

 De Grote Kerk is vorig jaar door de Protestantse Gemeente in Wageningen verkocht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De Protestantse Gemeente blijft de kerk huren voor erediensten, om de kerk te kunnen exploiteren wil de SOGK ook andere activiteiten mogelijk maken. Daarbij wordt gedacht aan congressen, beurzen, concerten, exposities en filmvoorstellingen. Om die nieuwe activiteiten daadwerkelijk te kunnen organiseren, is een verbouwing en herinrichting noodzakelijk. Wim Rohaan is bestuurslid van Oude Gelderse Kerken. Hij legt uit waarom de verbouwing noodzakelijk is. "We willen dat de kerk geschikt wordt om meer mensen te ontvangen voor andere activiteiten dan de erediensten. Het moet daarmee een bijdrage aan een levenderige binnenstad worden. Maar daarvoor moeten we het interieur flink aanpassen, zo gaan onder andere de kerkbanken verdwijnen. Ook willen we meer daglicht creeëren. Daarnaast moet ook de buitenkant opgeknapt worden. De totale verbouwing gaat 3,5 miljoen euro kosten. We hebben nu een miljoen subsidie van de provincie gekregen. De Protestantse Gemeente had al zeven ton gereserveerd. Daarmee kunnen we starten met de verbouwing en de herinrichting. Die gaan naar schatting negen maanden duren. Voor het tweede deel hopen we volgend jaar op een nieuwe subsidie van de provincie en de bijdrage uit diverse fondsen."

Het Cuypersgenootschap en Wageningen Monumentaal onderschrijven het feit dat de kerk een andere functie gaat krijgen. Maar in een zienswijze aan de gemeente geven zij aan dat ze de plannen voor de herinrichting te ver vinden gaan. "Ons kernpunt is het ontbreken van respect voor de hoge waardering van het wederopbouwinterieur. Het lijkt wel of de architect van de plannen vooral bezig is zijn eigen stempel op de kerk te drukken. Wij zijn zeker niet tegen het aanpassen van de kerk met het oog op toekomstig gebruik, maar we verwachten dan wel dat juist dat wederopbouwinterieur als belangwekkend onderdeel van de historie van de kerk overeind blijft. Ook dan zijn aanpassingen denkbaar die een breder gebruik mogelijk maken", aldus Han den Ouden van Wageningen Monumentaal.

Rohaan hoopt dat de bezwaren geen grote vertraging voor de herinrichting op gaan leveren. "Wij hebben uiteraard groot respect voor de oorspronkelijke architectuur. Maar we willen de nieuwe toevoegingen wel in de stijl van 2018 doen en niet 1965 gaan nabootsen. Wellicht kunnen we binnenkort om tafel gaan zitten en gezamenlijk een oplossing vinden."

Meer berichten