Planherziening in De Mouterij


Foto: Johan Mulder
Foto: Johan Mulder

Planherziening in De Mouterij

WAGENINGEN –Op een inloopavond werden omwonenden maandag geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan 'De Mouterij'. Nieuwe ontwikkelingen vragen om herziening van het bestemmingsplan.

Door Peter van Herpen

In het plangebied van Diedenoort en Mouterij is besloten om een nieuw stedenbouwkundig plan te maken waarin ook ruimte is voor studentenhuisvesting. Het ontwerpbestemmingsplan maakt realisatie mogelijk van 48 zelfstandige grondgebonden woningen, bestaande uit 10 twee-onder-een kap woningen aan de Beatrixlaan en 38 rijenwoningen op Mouterij en Diedenoort. Er zijn plannen ontwikkeld voor woningbouw in het noordelijk plandeel met maximaal 186 wooneenheden voor studenten en phd'ers.
In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan 'De Mouterij' trekken twee nieuwe bouwblokken op locatie Diedenoort de aandacht. De bestaande bebouwing op Diedenoort wordt gesloopt. Van de voormalige moutfabriek bleven drie gerestaureerde en beeldbepalende Mouterij gebouwen staan. Ze komen in een parkgebied te liggen.
Het noordelijke bouwblok gaat gestapelde studentenwoningen huisvesten. Ze liggen rondom een hofje met studenteneenheden in 3 of 4 bouwlagen en een maximale hoogte van 10 tot 13 meter. Het zuidelijke bouwblok bestaat uit grondgebonden rijenwoningen met tuinen. Het zijn woningen in 2 bouwlagen met kap of in 3 bouwlagen. De twee bouwblokken vertonen overeenkomsten in de architectonische uitwerking. De straatwanden krijgen het uiterlijk van herkenbare aaneengeschakelde herenhuizen.
De meeste bezoekers van de inloopavond wonen in de nabijheid van de locatie Diedenoort. Ze wilden weten wat de gevolgen van de plannen zijn voor hun directe woonomgeving. Er waren vragen over het verkeer en het nieuwe wegennetwerk dat wordt aangelegd rondom de twee bouwblokken. Ze wilden meer weten over de parkeergelegenheid in de nieuwe situatie.
Door de herinrichting van locatie Diedenoort zal het beeld vanaf het parkeerterrein bij supermarkt Aldi aanzienlijk veranderen. Het gebouw voor studentenwoningen komt op de plek te staan, waar nu nog klanten van de Aldi parkeren als ze boodschappen gaan doen in de supermarkt.
De sloop van gebouw Diedenoort kan beginnen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2017 zijn. De realisatie van studentenhuisvesting in het noordelijke bouwblok is voorzien in het derde kwartaal 2017, gevolgd door de bouwstart van 18 rijwoningen in het andere bouwblok.

Johan Mulder
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden