Foto: Jan Boer

"Lezen is een sleutel naar de wereld"

Door Jan Boer

"Goed lezen is geen doel op zich, maar een middel om je verder te ontplooien. Lezen is een ontsluiting richting de wereld". Dat zegt Agnes Scheffers, directeur van de Kardinaal Alfrinkschool.

WAGENINGEN - In de Kinderboekenweek, die vlak voor de herfstvakantie is afgesloten, stond het lezen centraal in alle groepen van de Nederlandse basisscholen met als verbindend thema 'Kom erbij', alles over vriendschap. Op de school vindt men, dat lezen en vooral het leesplezier je helpt om je weg in de wereld te vinden, die bij jou past. Je gunt jezelf een andere wereld. "Met lezen zie je meer en leer je om kritisch te zijn. Het is een geweldige sleutel om de wereld beter te begrijpen. Op een gegeven moment hadden we te weinig computers. Toen moesten de kinderen meer in boeken lezen. Er gebeurde iets leuks. Ze gingen écht lezen wat er is", aldus intern begeleider Annemarie van den Berg. In de school werd als opening van de Kinderboekenweek gevierd met een toneelstukje, gespeeld door leerkrachten rond het fameuze duo Buurman & Buurman. Bij de kleuters werd gewerkt met foto's, pictogrammen. Er werd in de onderbouw veel voorgelezen. Deze taak nam een groepje ouders op zich. In de bovenbouw zal door leerlingen gestreden worden om deelname aan de Nationale Voorleeswedstrijd, waarvan de Wageningse voorronde in de bblthk gehouden zal worden. Naast de leesbevordering in de themaweek greep de school de Kinderboekenweek ook aan om haar nieuwe werkwijze IPC (International Primary Curriculum) verder uit bouwen. Het is een vorm van wereldoriëntatie, waarbij onderdelen als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde in elkaar opgaan tot een geheel. Drie middagen in de week wordt hier door alle groepen aan gewerkt. Bij de kleuters wordt gewerkt aan het project 'Wonen-bouwen'. Hier zijn mooie huizen met gordijnen te zien en plattegronden in de lokalen. Groep 3-4 heeft 'Speelgoed' als thema, van vroeger en nu. De kinderen maken zelf speelgoed en verwonderen zich over 'blikken auto's'. Groep 5-6 weet alles van chocolade, waar het vandaan komt, hoe het verwerkt wordt tot de reep die wij eten en hoe wikkels ontworpen worden. Groep 7-8 heeft Nederland-Waterland als thema en heeft hierin onder andere. gewerkt aan een dijkenproject vanuit het cultuuraanbod van de gemeente. De Kardinaal Alfrinkschool heeft een leerlingenraad, waarin kinderen actief meedenken met de leiding van de school en de leerkrachten. De leerlingenraad boog zich over de aanwezige boeken in de school. Men was niet helemaal tevreden over het aanbod. Dat resulteerde in een bezoek aan boekhandel Kniphorst. De kinderen kozen daar een mooie serie boeken uit. Vanaf nu wordt dit ieder jaar gedaan. "Lezen verruimt je kijk op de wereld", aldus Agnes Scheffers.

Meer berichten