Foto:

Burenruzies oplossen met een buurtbemiddelaar

Op donderdag 18 oktober zijn de bemiddelaars van Buurtbemiddeling in het zonnetje gezet door wethouder Anne Janssen van Wijken en Wonen. Kort daarvoor ondertekenden de wethouder, Menno van Bruggen (Politie), Annelies Barnard (de Woningstichting) en Esther van der Zee (Solidez) een nieuw Convenant Buurtbemiddeling.

WAGENINGEN – Hoe bijzonder is het dat stadgenoten bereid zijn om vrijwillig en deskundig te komen bemiddelen tussen twee buren die ruzie hebben, als ze er niet meer samen uitkomen. Zij horen dat vaak terug van buren, die hun hulp inroepen. Als de situatie een dagelijks ergernis wordt of zelfs escaleert, kan in veel gevallen het rechtstreekse gesprek onder leiding van buurtbemiddelaars de spanning weer uit de lucht halen. Ruzie tussen buren kan het leven gaan beheersen. Mensen worden het bijvoorbeeld niet eens over de erfafscheiding, die op instorten staat. Kinderen voetballen tegen de garagedeur of bewoners voelen zich niet veilig omdat buren dreigende taal hebben gebruikt. Ook kan het zijn dat mensen zelf veel klachten krijgen en zich afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het advies is om dan niet te lang te wachten met het inschakelen van Buurtbemiddeling. Het is laagdrempelig en de ondersteuning is belangeloos. Bemiddelaars blijven neutraal, werken vertrouwelijk en hebben geen oordeel. De bemiddelaars komen eerst afzonderlijk kennis maken met degenen die hulp hebben ingeschakeld, om hun kant van het verhaal te horen. Daarna gaan ze naar de buren. Als beide partijen instemmen is het gezamenlijke gesprek op een neutrale plek, onder leiding van de bemiddelaars. Daar wordt gezocht naar oplossingen die rekening houden met de wensen van beide partijen. Bemiddelaars hebben aandacht voor een probleem, luisteren naar het verhaal en brengen het gesprek met buren weer op gang. De uitkomst kan heel verrassend zijn. Buurtbemiddeling nodig of interesse om bemiddelaar te worden? Mail dan met coördinator Dedde de Jong via buurtbemiddeling@solidez.nl.

Meer berichten