Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, komt naar de Vrouwen van Nu, vertellen over haar boeiende leven.
Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, komt naar de Vrouwen van Nu, vertellen over haar boeiende leven. (Foto: )

Directeur Waddenvereniging komt naar Veluws Bennekom

Lutz Jacobi, nu directeur van de Waddenvereniging en tot in 2017 PvdA Tweede Kamerlid, komt naar de Vrouwen van Nu in Bennekom. Wat is voor de Vrouwen van Nu de reden om juist haar uit te nodigen om naar de Veluwe te komen? En wat komt ze hier vertellen?

BENNEKOM - Nog niet zo lang geleden heetten de Vrouwen van Nu de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. De moeder van Lutz Jacobi was lid van de Plattelandsvrouwen en dochter Lutz werd dat ook. Daar hebben we de link met de Vrouwen van Nu! Bovendien: ze zat van 2006 tot 2017 in de Tweede Kamer en was woordvoerder Natuur, platteland, land- en tuinbouw, visserij en de Waddenzee. Haar voortdurend pleiten voor de belangen van Natuur en Platteland maakte haar bekend en populair. Ze is altijd sterk voorstander van samen de problemen oplossen en samen de verantwoordelijkheid nemen. Natuur is dus voor haar geen vijand van de boeren. Samen aan de slag! Ze diende ooit een motie van wantrouwen in tegen de toenmalige staatssecretaris Bleker die van mening was dat de Natuurbeschermingsmaatregelen het de boeren wel erg lastig maakten.

Onder andere deze actie van Lutz Jacobi leidde ertoe dat Natuurmonumenten stelt dat zij met kop en schouders uitstak boven haar collega's, als het ging om inzet voor de natuur. Ze is een stoere Friezin, 'recht toe en recht aan' zoals ze zelf zegt. Ze had de moed om in 2012 mee te doen aan de PvdA ledenraadpleging voor de verkiezing van een partijleider, tevens fractievoorzitter. Diederik Samson bleek populairder en werd partijleider. In 2016 gaf ze aan de landelijke politiek te verlaten. Later stelde ze zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. De gemeenteraadsverkiezingen werden voor de PvdA een ramp, maar in Leeuwarden bleef de PvdA de grootste fractie en zo werd Lutz Jacobi fractievoorzitter voor de PvdA in Leeuwarden. Tijdens het 'napraten' binnen de PvdA werd dat het Lutz Jacobi - effect genoemd. Met deze stoere Friezin gaan de Vrouwen van Nu in gesprek. Daar zal ze vertellen over haar boeiende leven. De eenvoudige Friese meid met haar Havo-diploma die directeur werd van de GGD Friesland, die Tweede Kamerlid werd en nu directeur is van de Waddenvereniging. De bijeenkomst is op 13 november in De Brink in Bennekom en begint om 19.45 uur. Informatie: Truus Cevat, 0318 – 415898, vrouwenvannubennekom@gmail.com.

Meer berichten