Foto:

Wie redt het Wageningse Leeffestival?

Door Jan Boer

Een levendige binnenstad tijdens het Leeffestival in de zomer, een drukte van belang in het centrum van de stad. Wageningen en het Leeffestival horen bij elkaar.

WAGENINGEN - Veel mensen komen ieder jaar weer naar de binnenstad om er te genieten van wat het Leeffestival allemaal aan culturele en theatrale activiteiten te bieden heeft, altijd weer zeer verrassend, voor jong en oud. De gemeente Wageningen draagt het evenement een warm hart toe, maar dat alleen is niet voldoende om in de toekomst verzekerd te zijn van nieuwe jaargangen Leeffestival. Het Leeffestival dreigt het loodje te leggen, wanneer er op korte termijn niets verandert. Men moet het huidige onderkomen half december ontruimd hebben. De leiding van het festival is in handen van Dries Hegger, Vital Robat en Tessa Waalderbos. Met beperkte financiële middelen spelen ze, samen met een groep vrijwilligers, het elk jaar weer klaar om een mooi evenement op te zetten. Het grote probleem, waar men mee zit, is een onderkomen, een ruimte waar materialen opgeslagen kunnen worden, waar gebrainstormd en geknutseld kan worden en waar men kan vergaderen. In de ruimte, waar men nu zit, moet men in december vertrekken, omdat daar vaart gemaakt wordt met industrieterrein Nudepark 2.

2019 dreigt laatste
editie te worden

Het Leeffestival zit er antikraak, dus tegen lage kosten, want veel geld heeft men niet. Men heeft al enkele verhuizingen achter de rug, waarbij het een en ander aan materiaal is weggegeven en weggedaan, essentiële spullen zijn nog bewaard. Dries Hegger verzucht: "We hebben jarenlang in onzekerheid gezeten en het is een aantal jaren rustig geweest. Het niet hebben van een vaste basis is geen fijn gevoel en kost ons erg veel energie. Dat maakt het doorgaan moeilijk." "We blijven steeds maar een rol in de marge spelen in Wageningen, in plaats van dat wij er echt bij horen. De gemeente zegt ons belangrijk te vinden, maar dat levert ons niets op. De gemeente zou een zet moeten doen en ons laten zien dat men het Leeffestival koestert als iets Wagenings. Samen met andere cultuurinitiatieven verdienen we een structurele vaste plek om te verbinden met Wageningen", aldus Tessa Waalderbos. Vital Robat: "We hebben snel een ruimte nodig, een goede oplossing, het liefst voor een aantal jaren. We zitten weer in hetzelfde schuitje. Anders moeten we maar als statement een eenvoudig spellencircuitje opzetten....". Inmiddels waren er gesprekken met de wethouders Jansen en Gudden. Daar kwam de optie uit voor een oplossing voor de korte termijn. Waalderbos: "Als we minstens tot en met 2020 een onderdak zouden hebben, zijn we voorlopig weer gered. Deze onzekerheid verbetert onze situatie niet. Wanneer er geen oplossing komt, wordt 2019 het laatste Leeffestival en sluiten we het af met een knal. Hopelijk helpt iemand ons en kunnen we alsnog jaren door".

Meer berichten