De wens van de gemeente is om de havenactiviteiten aan de noordzijde van de haven te bundelen. Hierdoor ontstaat er aan de zuidkant ruimte voor recreatie en natuurontwikkeling.
De wens van de gemeente is om de havenactiviteiten aan de noordzijde van de haven te bundelen. Hierdoor ontstaat er aan de zuidkant ruimte voor recreatie en natuurontwikkeling. (Foto: )

De ontwikkeling van de haven

De gemeente Wageningen kan eindelijk aan de slag met de ontwikkeling van de haven. Door de veranderende wet- en regelgeving is het lange tijd onduidelijk geweest of de haven nog ontwikkelruimte heeft of kan krijgen. Nu hier meer duidelijkheid over is, kan de gemeente aan de slag met het aanpassen van het bestemmingsplan.

WAGENINGEN - De wens is om de havenactiviteiten aan de noordzijde van de haven te bundelen. Hierdoor ontstaat er aan de zuidkant van haven ruimte voor recreatie en natuurontwikkeling. De gemeente maakt het mogelijk om op de locatie 'Compotex' aan de Costerweg te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw en deels detailhandel. Verantwoordelijke wethouder Dennis Gudden: "Om tot een bestemmingsplan te komen moet er eerst een zogenoemde 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' worden vastgelegd. Deze notitie is vanaf 28 december ter inzage gelegd. De gemeente organiseert op maandag 21 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur, een informatiebijeenkomst in het stadhuis om belangstellenden te informeren over de stand van zaken. Ik wil hierbij graag alle betrokken inwoners en bedrijven voor uitnodigen!"
Voordat er een aangepast bestemmingsplan opgesteld kan worden, is een Milieueffectrapportage (MER) procedure verplicht. De eerste stap daarbij is het opstellen van een zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een Milieueffectrapport (MER) dat de onderbouwing vormt voor het bestemmingsplan. De NRD ligt tot en met 7 februari ter inzage bij Publiekszaken, Markt 22. Het concept NDR is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website van de gemeente Wageningen (www.wageningen.nl/bestemmingsplannen).

Meer berichten