Foto:

Kampen als input voor ontwikkeling

Door Pauline Schakenbos

Wageningse kennis betreft niet alleen voedsel en milieu, maar ook migratievraagstukken, een van de grootste problemen van onze tijd. Antropoloog Bram Jansen is een van de WUR onderzoekers die ontwikkelingen rondom vluchtelingenkampen bestudeert en nagaat welke problemen, maar ook kansen, deze humanitaire opvang biedt voor een regio. Op 13 januari houdt hij een lezing in de bblthk. Het is de eerste in de reeks van de Zondaguniversiteit.

WNGENINGEN - Volgens schattingen van de UNHCR zijn er in 2018 meer dan 68 miljoen mensen ontheemd door gewapende conflicten of natuurrampen. Vluchtelingenkampen zijn bedoeld als een noodmaatregel voor hen, maar soms bestaan ze zo lang dat ze zich ontwikkelen tot een stad. Zulke opvangkampen hebben bovendien veel invloed op de dorpen in de omgeving.

Bram Jansen is docent Rampenstudies bij de groep Sociologie van Ontwikkeling en Verandering van de WUR. Hij deed veldwerk in onder andere Kenia, Zuid-Sudan en Jordanië. In zijn lezing vertelt hij over kampen als ontwikkelingsexperiment. De vernieuwing in het denken over deze humanitaire opvang, de gevolgen ervan in de dagelijkse praktijk van vluchtelingenopvang en de mogelijke trajecten voor de toekomst komen aan de orde.

Zondaguniversiteit
in bblthk

"Een vluchtelingenkamp is niet meer alleen een noodmaatregel, maar wordt steeds meer gezien als een mogelijkheid voor lokale ontwikkeling. Noodhulp versmelt dan met meer langdurige ontwikkeling. Wat gebeurt er als je de lokale bevolking ondersteunt bij het opvangen van vluchtelingen? Werkt dat beter? Als je onderzoekt hoe de opvang zich ontwikkelt en wat er met de lokale bevolking en de omgeving gebeurt, kun je daarvan leren en vervolgens betere beleidsbeslissingen nemen."

"Vluchtelingen komen vaak terecht in gebieden waar de bevolking het ook moeilijk heeft. In de kampen komen voedsel en medische hulp en is het soms ook veiliger', vertelt Jansen. "Op den duur komen er winkeltjes, wegen, scholen, ziekenhuizen, sportvelden en soms zelfs universiteiten en deze hebben ook invloed op de omgeving buiten het kamp. Soms trekken gezinnen uit de omgeving zelfs naar dit kamp, zodat hun kinderen naar school kunnen. Het kamp Kakuma in Kenia bestaat al 26 jaar. Er is dus een hele nieuwe generatie geboren."

Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt samen met de gemeente Amsterdam projecten in Zaatari, een kamp voor Syrische vluchtelingen in Jordanië. Jansen evalueert deze projecten, zoals de ontwikkeling van de publieke ruimte met bijvoorbeeld een park en een groene wandelroute. Het lijkt misschien luxe, maar publieke ruimte inplannen komt tegemoet aan de behoefte van mensen om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden in een kamp.

De lezing is op zondag 13 januari 2019 om 15:00u in de bblthk. Toegang is gratis.

bblthk.nl/activiteiten

Meer berichten