Foto: Ron@vanMegen.com

Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen blijft niet veilig

De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen is één van de kritische schakels in het Nederlandse systeem van waterwerken. Daarvoor waarschuwt de AWP-afdeling in waterschap Vallei en Veluwe.

WAGENINGEN – De AWP doet haar uitspraken naar aanleiding van een rapport van de in Leusden woonachtige waterbouwkundige dr. Ir. G.E. (Gerd) Hamelink. Daarin duiden experts een reeks van waterwerken die, met het oog op de verwachte zeespiegelstijging, dringend aangepast moeten worden. "Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederlandse dijken en waterwerken", zegt ir. Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De AWP onderschrijft het net verschenen rapport waarin waterbouwkundigen oproepen om tot een Masterplan Waterveiligheid te komen. "Tot op heden heeft Den Haag de consequenties van de versnelde zeespiegelstijging nauwelijks bekeken. Dat is onverantwoord. De tijd dringt. We stevenen af op calamiteiten. Het meest urgent is de vervanging van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam", waarschuwt Van Megen. De AWP haalt daarmee de conclusies aan in het net verschenen rapport Masterplan Maatregelen Zeespiegelstijging van Kamerling en anderen. Daarin wordt met klem aangedrongen op vervanging van de Maeslantkering door een sluizencomplex. Die klus moet volgens de waterbouwkundigen voor 2050 geklaard zijn.

Er zijn meer waterwerken waarvan de veiligheid in het geding kan zijn en waarvoor in elk geval beoordeling nodig is. In het rijtje van kritische schakels noemt de AWP-voorzitter ook de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen. Dit komt omdat de Nederrijn in de toekomst meer water uit Duitsland moet afvoeren en het water door de hogere zeespiegel tegelijkertijd moeilijker kwijt kan. Het water van de rivier zal daardoor flink hoger komen te staan dan waarmee tot nu toe is gerekend. De AWP maakt zich ernstige zorgen over de afwachtende houding van Den Haag als het gaat over waterveiligheid. "We zien dat enkele beleidsmakers in Den Haag inmiddels wel doordrongen lijken van de urgentie van daadkrachtig overheidsingrijpen op het thema wateroverlast. Maar dat dit onderwerp onlosmakelijk is verbonden met het thema waterveiligheid lijkt nog niet tot Den Haag doorgedrongen", zegt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp. Hij heeft het daarbij over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat in 2017 is uitgekomen.

Meer berichten