Foto:

Toch alternatief voor Campusroute onderzocht

Er is een nieuwe verrassende ontwikkeling rond de bereikbaarheid van Wageningen. De Provincie Gelderland gaat namelijk naast de Campusroute nu toch ook een alternatief over bestaande wegen onderzoeken op de effecten op het milieu.

WAGENINGEN - Dit is volgens de provincie het gevolg van de uitkomsten van het geactualiseerde verkeersmodel. Het model geeft aan dat het verkeer minder hard groeit dan in 2012 werd verwacht. Daarom is opnieuw bekeken of het bereikbaarheidsprobleem kan worden opgelost met minder ingrijpende uitbreiding van bestaande infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is gelijkvloerse kruisingen. Omdat dit niet op voorhand kan worden uitgesloten, wordt daarom in het milieuonderzoek (MER) naast de Campusroute, ook de bestaande route toegevoegd. Komend voorjaar wordt op basis van de uitkomsten van de MER onderzoeken besloten over het voorkeursalternatief, de oplossing die verder wordt uitgewerkt.

Wethouder Peter de Haan is tevreden dat de provincie toch een tweede alternatief onderzoekt. "Op deze manier kan er een gelijkwaardige afweging plaatsvinden tussen twee alternatieven. Ik heb wel zorgen over de oversteekbaarheid van de Nijenoord Allee voor de fietsers."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden