Samen met wethouders wordt het nieuwsbord voor W4 onthult.
Samen met wethouders wordt het nieuwsbord voor W4 onthult. (Foto: dW)

Woning als maatschappelijke voorziening

Een 'inclusieve wijk' is een wijk waarin iedereen mee kan doen, gericht op sociale binding en sociale stijging en het verminderen van uitsluiting. Deze pilot richt zich op de behoefte en mogelijke problematiek van de individuele huurder en op de wijk als geheel: samen maken we de buurt.

WAGENINGEN - In het kader van de inclusieve wijk is het belangrijk om ook fysiek in de wijk aanwezig te zijn om zo samen met bewoners de leefbaarheid te behouden en vergroten. Hiervoor stelt de Woningstichting de woning aan het Witmondplein 4 (W4) beschikbaar, voor een proefperiode van een jaar. Directeur/bestuurder van de Woningstichting Annelies Barnard reageert enthousiast: “Het is mooi dat we op deze manier samen aan leefbaarheid kunnen werken. Dat we met deze woning in Patrimonium een plek voor ontmoeting tussen buurtbewoners realiseren. Waar studenten, ouderen en/of jongeren samen een thuis in de buurt hebben.”
De woning wordt gewoon verhuurd, maar wel met aanvullende voorwaarden. Hierin zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de woning. Zo heeft de woonkamer een maatschappelijke functie en wordt gedeeld met de wijk. Hier kunnen bewoners gebruik van maken, gewoon voor een kopje koffie, maar ook om activiteiten te ontwikkelen of zaken als leefbaarheid te bespreken. Er wonen ook twee studenten. Zij wonen in W4 met een maatschappelijke verplichting naar de wijk. Zij zijn hiervoor speciaal geselecteerd en werken mee aan activiteiten in de wijk. De begeleiding wordt geregeld door Solidez.

Op maandag 4 februari namen de wethouders Anne Janssen en Peter de Haan een kijkje in W4. Bewoners, omwonenden en professionals vertelden hoe het is om hier te wonen en de huiskamer te delen met de wijk. Natuurlijk was er ook aandacht voor de activiteiten die er ontwikkeld worden vanuit W4, zoals de koffiekrant, sport- en andere wijkactiviteiten. Maar er is ook wat te doen voor de wethouders. Zij onthullen tijdens een officieel moment het informatiebord bij W4. Dat is ook direct de start van allerlei activiteiten in W4 en de wijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden