Meepraten over Eng

Door Kees Stap

Er zijn veel plannen op de Wageningse Eng. Maar al zes jaar mag er niks. Een stadsboerderij met schapen op de Dolderstraat, een schuur om gereedschap veilig op te bergen, nieuwe kleedkamers op Sportpark De Zoom. De aanvragen liggen soms jaren bij de gemeente Wageningen, maar die mogen van de provincie nog niet behandeld worden.

Wageningen - Eerst moet er een zogenaamde gebiedsvisie komen, waarin staat aan welke voorwaarden een nieuw initiatief moet voldoen. De gemeente is in de eerste helft van 2018 gestart met het proces om te komen tot een gebiedsvisie. Maar in de laatste participatiebijeenkomst is duidelijk geworden dat verschillende partijen zich (nog) onvoldoende aangesloten voelen. Daarom wil wethouder Dennis Gudden een frisse doorstart: "Het proces rondom het Olympiaplein heeft ons geleerd dat het actief betrekken van de bewoners van de stad bij de voorbereidingen als waardevol wordt gezien." Op de Wageningse Eng zijn bijna 500 eigenaren die verschillende ideeën hebben over de toekomst van het gebied. Daarom komt er nu een klankbordgroep met vertegenwoordigers van diverse groepen. Dat varieert van volkstuinders tot sportverenigingen en van natuurorganisaties tot agrariërs. De klankbordgroep wordt betrokken bij nieuwe participatiebijeenkomsten waar de uitgangspunten voor de nieuwe gebiedsvisie besproken worden.

Gudden hoopt dat de gemeenteraad nog voor de zomer de nieuwe gebiedsvisie kan aannemen zodat er daarna daadwerkelijk eindelijk iets kan gebeuren op de Eng.

Meer berichten