Vliegtuigen boven bebouwde kom

De kans bestaat dat vliegtuigen die naar en van Lelystad gaan vliegen, over een deel van de bebouwde kom van Wageningen komen. Wethouder Peter de Haan heeft de nieuwe kaarten goed bestudeerd en concludeert dat een groter deel van Wageningen last gaat krijgen van de nieuwe vliegroutes.

WAGENINGEN - Vanaf april 2020 kunnen zeven vliegtuigen per dag boven Wageningen vliegen, dat aantal kan groeien tot 25. Volgens De Haan komen de vliegtuigen op 2700 meter hoogte niet alleen over het Renkums Beekdal en Oranje Nassau's Oord, maar ligt de geplande route ook boven de uiterwaarden, woonwijk Sahara en de Wageningse Eng. "En ik sluit niet uit dat de vliegtuigen in de praktijk nog een over een groter deel van de stad gaan vliegen. Officieel moeten de piloten een scherpe bocht maken om bij de Wageningse Berg over de Rijn te vliegen. Recht over Wageningen is echter korter, dus ik ben bang dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren."
Mede daarom is De Haan blij dat Wageningen samen met diverse Gelderse organisaties en de Regio Food Valley een zienswijze heeft ingediend bij het ministerie. "Het is belangrijk dat we een breed gedragen zienswijze hebben ingediend. Hierin kunnen we het belang van de inwoners, ook die van Wageningen, behartigen. Laagvliegroutes wil je niet over bebouwd gebied, vanwege het geluid en de fijnstof. We willen dat de minister het besluit uitstelt tot de indeling van het luchtruim in 2023 is heringedeeld. Vliegen is ook belastend voor het klimaat, het mag dus best wat eerlijker geprijsd worden. Belast kerosine ook met btw bijvoorbeeld."

Meer berichten