Tegenwoordige bestaat de jeugdbrandweer Wageningen uit zeventien jongens en meisjes en acht jeugdleiders en vormt een onderdeel van de brandweerregio Gelderland Midden.
Tegenwoordige bestaat de jeugdbrandweer Wageningen uit zeventien jongens en meisjes en acht jeugdleiders en vormt een onderdeel van de brandweerregio Gelderland Midden. (Foto: Johan Mulder)

Jeugdbrandweer Wageningen 50 jaar

WAGENINGEN - Vijftig jaar geleden diende het toenmalige brandweerbestuur het verzoek in om een jeugdafdeling op te mogen richten binnen de vrijwillige brandweer. Op 8 april 1969 stemde het college van B&W daarmee in omdat in nabuurgemeenten goede ervaringen zijn opgedaan met jeugdbrandweerafdelingen en ook omdat het een dankbare kweekvijver is voor de toekomst. Nadat de gemeenteraad een startkrediet van 1100 gulden ter beschikking had gesteld voor de aanschaf van nieuwe uniformen, meldden zich de eerste zes jongens als lid van de Wageningse jeugdbrandweer.

Oud leden
gezocht

Tegenwoordige bestaat de jeugdbrandweer Wageningen uit zeventien jongens en meisjes en acht jeugdleiders en vormt een onderdeel van de brandweerregio Gelderland Midden. Zij spelen mee aan jeugdbrandweerwedstijden en oefenen daarvoor wekelijks . Eén derde van de huidige actieve brandweerlieden hebben hun oorsprong in de jeugdbrandweer, wat aantoont dat de investering in een jeugdbrandweer een groot rendement oplevert voor de brandweerorganisatie.

Omdat 2019 een jubileumjaar is wil de Wageningse jeugdbrandweer daar ook feestelijk bij stilstaan. Vandaar ook de oproep aan oud jeugdleden om zich te melden via jeugdbrandweerwageningen@vggm.nl zodat zij kunnen worden uitgenodigd voor het feestprogramma. Ook de Duitse partnerbrandweer uit Bürstadt zal daarbij met hun jeugdafdeling aanwezig zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden