Foto:

Kansen voor recreatie bij project Grebbedijk

Door Peter van Herpen

De Wageningse gemeenteraad moet aangeven welke richting en prioriteiten ze graag opgenomen ziet worden in het concept voorkeursalternatief bij het project dijkversterking Grebbedijk. De rivierdijk moet versterkt worden om aan nieuwe waterveiligheidseisen te voldoen. Het biedt de gemeente kansen om ambities mee te geven bij herinrichting van het uiterwaard- en havengebied nabij de Grebbedijk.

WAGENINGEN – Het moet leiden tot een betere kwaliteit van het landschap en meer mogelijkheden voor recreatief gebruik en natuurontwikkeling. De ambities komen met name tot uiting in de 'Driehoek', het gebied tussen Pabstendam, Rijn en Havenkanaal.

Gestreefd wordt naar een sterkere relatie tussen binnenstad, haven en het uiterwaardengebied ten zuiden van de haven.
Eén van de ambities is om de jachthaven dichter bij het stadscentrum te leggen en wel in het noordelijk deel van de Driehoek. Daar zou een recreatieplas kunnen komen als alternatief voor het onveilige zwemmen in de Rijn. Watersportcentrum VADA zou kunnen verhuizen naar de Driehoek. Aan de zuidkant liggen kansen voor natuurontwikkeling en wandelpaden. Verder wordt gedacht aan een panorama uitzicht op de Rijn.

Insprekers konden maandag reageren op de voorgenomen ambities. Al snel kwamen de verschillen in belangen tussen recreatie en natuur bovendrijven. Vogelbescherming en Mooi Wageningen zien bedreigingen voor de diversiteit in vogelsoorten als de Driehoek intensiever gebruikt wordt voor recreatie.

Veel insprekers zien mogelijkheden om verbetering van natuurkwaliteit te combineren met andere recreatieve activiteiten.

Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) wees op het recreatiebelang voor inwoners van Wageningen. Zo is verplaatsing van de jachthaven naar een plek dichter bij de binnenstad een wens. Het zou ideaal zijn als Bruil verplaatst kon worden. Maar dat is een kostbare variant. SOW ondersteunt het idee voor een veilige zwemplas in de Driehoek.

Natuurbeschermers zijn daar minder enthousiast over. Ook werd aandacht gevraagd voor het rivierlandschap. "Je zult watersport- en recreatiebelangen moeten afwegen tegen behoud van het rivierlandschap," zei een inspreker.
"Het is duidelijk dat er veel uiteenlopende belangen zijn,'' zei wethouder Peter de Haan. "Toch is het goed om te horen dat de verschillende partijen bereid zijn om met elkaar in overleg te gaan." Op 6 mei gaan de raadsleden in gesprek met de portefeuillehouder.

Meer berichten