Foto:

Goed initiatief verdient steun

Door Pauline Schakenbos

In elke buurt van Wageningen zijn er mensen die iets organiseren. Soms eenmalig, soms jaarlijks en soms al 65 jaar, zoals speeltuin Tuindorp. Zoiets verdient steun. Daarom is er het Initiatievenfonds.

WAGENINGEN - Soms zijn er activiteiten voor ontmoeting, soms sportief, zoals Kidscamp actief. Of er wordt theater gemaakt, zoals bij de Buurtsafari's van de Waterlanders en de Musical driedaagse. De gemeente ondersteunt dit met geld. Voorheen waren er wijkbudgetten, maar sinds vorig jaar is er het Initiatievenfonds. Thuis Wageningen voert dit uit en geeft hulp en advies bij de uitvoering.

Tutku Yüksel is contactpersoon: "We willen mensen met initiatieven graag steunen. Niet iedereen in Wageningen weet dat er geld beschikbaar is als je een goed idee hebt voor de wijk. We delen ook graag onze ervaring met het organiseren, stellen desgewenst ruimtes beschikbaar en helpen bij het aanvragen van financiële ondersteuning.

We werken hierin samen met de buurthuizen en Wij Wageningen." Wij Wageningent zijn wijkpanels. Die ondersteunen bewoners om de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

Zes keer per jaar komt een groep inwoners bijeen om de aanvragen te bekijken. Ze bekijken of het initiatief goed is voor de buurt of de stad als geheel, of het ervoor zorgt dat meer mensen met elkaar in contact komen en samenwerken.

Eten en drinken en de uren die je er in steekt worden niet vergoed en er wordt ook een eigen bijdrage verwacht.

Afgelopen keer kregen onder meer de Buurtsafari in de Benedenbuurt, het zomerkamp Kidskamp Actief en de Musical 3 daagse een bijdrage. Repair Café in de wijk Noordwest heeft geld gekregen om de opstart mogelijk te maken en Speeltuin Tuindorp een bijdrage voor onderhoud.

Eerder kregen al de 65plussers van Groep 9 en de kinderboerderij in het Torckpark een bijdrage uit het Initiatievenfonds.

www.wageningendoet.nu

Meer berichten