Bridge voor het goede doel. (foto: Jan Boer)
Bridge voor het goede doel. (foto: Jan Boer) (Foto: )

Bridgeclub speelt voor Wageningse Odensehuis

Door Jan Boer

Ieder jaar kijkt bridgeclub Sans Fumeurs naar een Wageningse, vooral sociaal ingestelde organisatie, die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Er wordt dan buiten de deur gespeeld, steeds weer op een andere locatie.

WAGENINGEN - Dat kan tussen de auto's in een showroom zijn, in een keukenspeciaalzaak, een modehuis, een tuincentrum, een hotel of iets anders, maar steeds voor een goed doel. Voorzitter Ine Nelissen: "Je bent niet alleen voor je eigen plezier in de wereld. Een ander helpen is zó waardevol en het levert een band op." Sans Fumeurs besloot dit jaar een bridgedrive te organiseren voor het Odensehuis in Wageningen, ontmoeting- en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie en hun naasten. Het Odensehuis, begonnen als burgerinitiatief door enkele Wageningers, die te maken hebben met mensen met dementie. Het streven is, dat mensen met geheugenklachten en dementie zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren met behoud van kwaliteit van leven. Louisa Bosker is coördinator van het Odensehuis, dat gevestigd is aan de Hesselink van Suchtelenweg. Bosker: "Ik vind dit initiatief van de bridgeclub fantastisch! Het bindt, hier ontstaat betrokkenheid door. Het is waardevol, dat verschillende netwerken kennis nemen van het Odensehuis. Het blijkt gewoon, dat er veel behoefte is aan een dergelijke voorziening voor mensen met geheugenklachten, die merken dat ze gaan dementeren. Wageningen mag er best trots op zijn, dat er een plek is, waar mensen kunnen zijn, die het zelf niet meer kunnen organiseren". Aan de bridgedrive, die plaats vond in hotel Nol in 't Bosch, deden meer dan honderd leden van Sans Fumeurs mee. De leden wisten 1000 euro bij elkaar te spelen. Het Odensehuis gaat het geld besteden aan iets tastbaars, waar iedereen gebruik van kan maken. Bosker deed de bridgeclub de toezegging, dat ze volgend jaar voor een ander goed doel naar het Odensehuis mogen komen om daar hun bridgedrive te houden: "Het is belangrijk, dat je iets hebt waar je veel plezier aan beleeft".

Meer berichten